Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2005

Information om studentmedverkanuppskattas av patienter vid NUS

Patienter som får skriftlig information i förväg ställer upp i klinisk undervisning i lika stor utsträckning och är dessutom mer positiva till informationen de fått, visar undersökningar i anslutning till läkarutbildningen vid Umeå universitet.

Studien har gjorts vid tre kliniker vid Norrlands universitetssjukhus av Katarina Westberg och presenteras i hennes licentiatavhandling. Slutsatserna är att patienter uppskattar skriftlig information i förväg om studentmedverkan och att det inte äventyrar tillgången till patienter för klinisk undervisning. Många kände sig också friare att själva ta ställning till om studenten skulle medverka.

För en patient vid ett universitetssjukhus är chansen stor att träffa läkarstudenter eller andra studerandekategorier. Det är självklart viktigt att läkarstuderande får öva praktiska färdigheter. I många sammanhang kan studentens närvaro vara oproblematisk, men det finns tillfällen när en vårdsökande kan vilja vara ensam med sin läkare. Att patienter ställer upp i undervisning är önskvärt, men ingen skyldighet. Tidigare forskning visar att patienter inte alltid informeras om eller får möjlighet till att samtycka eller avböja, trots att de flesta vill det. Kanske för att det ibland finns en farhåga att om man frågar “för tydligt” kommer fler att säga nej, vilket skulle äventyra den kliniska undervisningen.

Studierna gjordes vid kvinnoklinikens, urologiska klinikens respektive hudklinikens mottagningar vid NUS. Slumpen fick avgöra om en patient som kallades till besök skulle få skriftlig information i förväg eller inte. Efter konsultationen fick patienten besvara en enkät med frågor om skälen till att man accepterat eller avböjt studentnärvaro, hur man uppfattade informationen etc.

Katarina Westberg är forskarstuderande vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin. Hon kan nås på tel. 090-785 35 24, epost: kaaweg99@student.umu.se

Licentiatavhandlingen läggs fram vid ett seminarium fredagen den 14 oktober kl 13.00 i sal 244, by 7, NUS, och har titeln: “Informed Consent and Clinical Training of Medical Students – Empirical Studies of the Effects of Informing Patients in Advance”, svensk titel: “Informerat samtycke och klinisk undervisning av läkarstuderande – empiriska studier om effekterna av att förhandsinformera patienter”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera