Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2005

Företagens logistik på marknaden och inom juridiken

Jakob Heidbrink visar i sin avhandling i juridik "Logistikavtalet. Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö" visar nya vägar att lösa avtalsrättsliga problem mellan producerande företag och deras logistiker.

De nya greppen kan leda till att mycket av den kostsamma osäkerheten avseende logistikers ansvar för skador försvinner.

Logistikavtal har blivit allt vanligare. Transportbranschen är en av de globalt viktigaste näringsgrenarna. Hittills har det dock varit mycket oklart vilka regler som gäller mellan kunden och logistikern.

Jakob Heidbrinks avhandling bygger på en beskrivning av den moderna transportmarknaden. Heidbrink analyserar vilka juridiska implikationer logistikföretagens arbete har för förhållande med sina kunder. Analysen utmynnar i att det moderna logistikavtalet utgör ett avtal av särskilt slag. Enligt författaren omfattas detta avtal inte av den traditionella transporträttsliga lagstiftningen, vilket innebär att de i lagstadgade ansvarsbegränsningarna för transportörer inte gäller för logistiker.

Med denna utgångspunkt undersöks vilka andra regler som kan anses gälla för logistikavtalet. Enligt svensk kontraktsrätt kan den som utsatts för ett kontraktsbrott göra anspråk på antingen skadestånd, prisavdrag eller korrekt fullgörelse av avtalet; i vissa fall kan avtalet också hävas. Heidbrink analyserar var och en av dessa påföljder och rekommenderar att endast skadestånd och hävning bör komma ifråga för ett brott mot ett logistikavtal. Avhandlingen utgör alltså såväl en analys av den moderna transportindustrin som juridisk grundforskning avseende kontraktsbrottpåföljderna.

Jakob Heidbrink är jur. kand. och verksam som forskare i Civilrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Disputationen äger rum fredagen den 7 okt. kl. 10.00 i de Geer-salen, Geovetarnas hus, Stockholms universitet, Frescati. Opponent är professor Hannu Honka, Åbo Akademi.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Kontaktinformation
Jakob Heidbrink nås på tel 08-16 15 22, 0708-67 45 06 eller
e-post: jakob.heidbrink@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera