Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2005

Detaljstudier av proteiner som styr kroppens signalsystem

Hur snabbt kan proteiner i kroppens signalsystem binda till andra proteiner för att bygga upp kontakter mellan nervceller? Den frågan har en forskargrupp från Uppsala universitet indirekt försökt att svara på tillsammans med forskare från Italien. Resultaten presenteras i The Journal of Biological Chemistry den 14 oktober.

Proteiner i kroppens signalsystem styr processen när kontakter mellan nervceller bildas och upprätthålls. De proteiner som påverkar inlärning och minne i hjärnans synapser består ofta av flera delar med olika funktioner. Dessa proteiner kopplas samman med andra proteiner och bildar stora proteinkomplex.
En av de viktigaste delarna av dessa proteiner är den så kallade PDZ-domänen, en liten del på proteinet som binder andra proteiner och därmed bestämmer var kopplingen mellan två hjärnceller skapas.
Inom det svensk-italienska projektet undersöker forskarna de grundläggande mekanismer som styr dels hur PDZ-domäner får sin struktur och dels hur bindningen skapas mellan PDZ-domäner och andra proteiner. Det långsiktiga målet är att hitta generella mekanismer i växelverkan mellan och inom små proteindelar som PDZ-domäner, och att undersöka hur de påverkar synapsens funktion. Det publicerade arbetet är ett första steg på vägen att ta reda på hur små och snabba förändringar i PDZ-domäners struktur påverkar deras bindningar till andra proteiner.
Forskargruppen har för första gången direkt bestämt hastigheter för hur snabbt PDZ-domäner binder och släpper andra proteiner i lösning. Resultaten motsäger andra, tidigare uppmätta hastigheter för PDZ-domäner där en annan teknik har använts.
Det svensk-italienska samarbetet har inte hittat några bevis som stöder förekomsten av intern kommunikation mellan avlägsna delar i små proteindomäner, något som andra forskargrupper har presenterat indirekta bevis för. Forskarna fann istället att PDZ-domänerna inte verkar anpassa sin struktur för att binda andra proteiner.
– Nästa steg blir att bygga en apparat som kan mäta snabbare reaktioner. Då kanske vi kan få direkt experimentellt stöd för den interna kommunikationen, säger Per Jemth.
Resultaten presenteras i The Journal of Biological Chemistry den 14 oktober. Den 7 oktober publiceras artikeln på http://www.jbc.org/
– The Journal of Biological Chemistry är en av de främsta tidskrifterna som koncentrerar sig på biokemi, så det här är jätteroligt, tycker Per Jemth.

Kontaktinformation
Per Jemth kan nås på 018-471 45 57 eller e-post Per.Jemth@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera