Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2005

Östrogensvängningar verkar snabbt på hjärnfunktioner

Det kvinnliga könshormonet östrogen har effekter på kommunikationen mellan hjärncellerna, som ändras i takt med att hormonhalten stiger och sjunker under menstruationscykeln. I en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet visas att dessa effekter slår snabbare och tydligare än man tidigare trott.

Studien är den första som visar att normala svängningar av östrogen under menstruationscykeln hos försöksdjur direkt kan avläsas i signalsubstanserna galanin och NPY, som påverkar bland annat minne och stämningsläge.

Dessa funktioner är starkt knutna till det område i hjärnan som kallas hippocampus. Där finns också ett feedbacksystem för stress. Hos patienter som drabbats av utbrändhet kan man se att hippocampus krympt ihop, med yttre symtom som dåligt minne, minskad sexualdrift och infektionskänslighet.

Doktoranden Susanne Hilke har tillsammans med professorerna Elvar Theodorsson vid LiU och Tomas Hökfelt vid Karolinska institutet studerat östrogenets effekt på två signalsubstanser i hippocampus, galanin och NPY.

Resultaten ger en helt ny bild av hur systemet fungerar. När halten av könshormonet ökar eller minskar, sker också en snabb förändring av koncentrationen av galanin och NPY bland annat i hippocampus hos honor av råttor och möss, förändringar som kan vara av betydelse för hjärnans funktioner.

– Normalt används inte honor som försöksdjur, eftersom deras hormonsvängningar kan påverka resultaten. Men det är viktigt att kartlägga hur den kemiska signaleringen ser ut även hos kvinnan eftersom det kan finnas vissa betydelsefulla skillnader som kan ge vidare ledtrådar när vi inte mår bra, säger Susanne Hilke.

Exempelvis har kvinnor oftast bättre minne och är mindre smärtkänsliga än män. Men efter menopausen utjämnas skillnaderna, då män till och med har mer östrogen än kvinnor.


Avhandlingen heter Galanin and NPY in the rodent brain: rapid effects of 17B-estradiol and possible roles in hippocampal plasticity. Den läggs fram fredag 7 oktober kl 9.00 i Berzeliussalen, Linköpings Universitet Campus US. Opponent är den världsberömde stressforskaren Bruce McEwen, Rockefeller University, USA.

Torsdag 6 oktober kl 15 ger Bruce McEwen en populärvetenskaplig föreläsning, öppen för alla intresserade, i Berzeliussalen.

Kontaktinformation
Susanne Hilke 013-223289, sushi@ibk.liu.se
Elvar Theodorsson 013-223295, elvar.theodorsson@ibk.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera