Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 oktober 2005

Betydelsen av hum-sam i fokus för ny strateg på VR

Professor Arne Jarrick är sedan oktober månads start den nya biträdande huvudsekreteraren för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, VR. – Jag vill att VR blir skickligare i att finna och hjälpa forskarna att finna de kunskapsgenererande överbryggningsmöjligheterna mellan humaniora och samhällsvetenskap och t ex naturvetenskap och medicin. VR ska vara en både dynamisk och stabil – och förutsägbar – kraft i forskarsamhället.

Tjänsten som biträdande huvudsekreterare är nyinrättad och syftar till att stärka det strategiska arbetet med humaniora och samhällsvetenskaperna. Det handlar bl a om utvärderingsfrågor, publiceringsstöd, men innebär också en hel del internationella uppdrag.
– En av de viktigare frågorna för mig att arbeta med vid VR blir att skapa positiv förståelse för betydelsen av humaniora och samhällsvetenskap och att se till att dessa vetenskapsområden blir fullt erkända, säger Arne Jarrick som kommer att finnas på halvtid på VR och den andra halvtiden ha kvar sin tjänst som professor i historia vid Stockholms universitet.

Bakgrund
Arne Jarrick har sin vetenskapliga bakgrund i ekonomisk historia. Han skrev sin avhandling 1985: “Psykologisk socialhistoria”, om betydelsen av ett psykologiskt närmande till historien. Hans inriktning är mentalitetshistoria och kulturell evolution och den senaste boken har titeln “Behovet att behövas. En tänkebok om människan, kulturen och världshistorien”.
Jarrick har varit ledamot i det tidigare forskningsrådet HSFR/VR och är för närvarande ledamot av European Science Foundation, ESF.
Mer om Arne Jarrick: http://www.historia.su.se/personal/arne_jarrick/#pres

Pressbild
Kommer inom kort publiceras på www.vr.se, under presstjänst och pressmeddelandet med samma rubrik som detta.

Kontaktinformation
Kontakt
Arne Jarrick, biträdande huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap: arne.jarrick@vr.se, 08-546 44 324

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera