Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 oktober 2005

Bearbetade fotografier har ökat genom den nya tekniken

Antalet bearbetade fotografier ökade i dagspress och reklam under 1990-talet. De förekom främst i kvällspress och det framgick dåligt att de var bearbetade.

Endast en tredjedel av de bearbetade fotografierna var märkta trots att alla de undersökta tidningarna hade bildpolicys som föreskrev märkning av alla “manipulerade” fotografier. Med bearbetning menas fotografiska bilder där innebörden har ändrats genom att bildelement tillförts, avlägsnats eller förändrats efter den ursprungliga registreringen.

Konstvetaren Anna Dahlgren beskriver i sin avhandling vid Stockholms universitet de förväntningar och föreställningar som fanns kring bildbearbetning, såväl som det faktiska användandet av fotobearbetning under 1990-talet.

Under de inledande åren av 1990-talet etablerades den persondatorbaserade tekniken för att bearbeta fotografiska bilder i Sverige. Det nya verktyget fick blandat bemötande. Vissa menade att den nya tekniken gav obegränsade möjligheter i bildskapandet medan andra såg den som en hot mot pressetiken, den fotografiska yrkeskunskapen och mot den fotografiska bilden i sig.

Anna Dahlgren visar effekterna av den nya tekniken på fotobearbetningen, den fotografiska bilden och den visuella kulturen generellt även tematiskt med bildexempel. De tre temana är det paradoxala fotografiet, det perfekta fotografiet och det överskridande fotografiet.

Hon har intervjuat bildcheferna på Sveriges fem största dagstidningar samt artdirectors, retuschörer och konstnärer. Dessutom innehåller avhandlingen en kvantitativ undersökning av förekomsten av bearbetade fotografier i dagspress (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet) och reklam (veckopressreklam och utomhusreklam).

Doktorsavhandlingens titel: Fotografiska drömmar och digitala illusioner
Bruket av bearbetade fotografier i svensk dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet.

Disputationen äger rum fredagen den 7 oktober kl. 10.00 i hörsal D8, Södra Huset, Frescati. Opponent är professor Karin Becker, JMK, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Anna Dahlgren nås på telefon 073 – 984 08 72 eller e-post anna.dahlgren@arthistory.su.se eller a.n.d@telia.com (Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera