Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2005

Nytt superporöst material med jättestora skruvade hålrum

Forskare vid Stockholms universitet har tillsammans med forskare i USA, framställt kristallina germaniumoxider med större porer än andra, vilket gör det lättare för många kemiska ämnen att slingra sig in i porerna för att reagera.

Detta är det första materialet med så stora porer, där de tunna mellanväggarna är kristallint ordnade, en förutsättning för att hon skulle kunna se var alla de tusentals atomerna som bygger upp strukturen sitter. Denna kunskap kan nu användas till att på ett systematiskt sätt ändra den kemiska sammansättningen i porväggarna så att materialen kan användas för olika specifika kemiska reaktioner inne i porerna. Forskarna vid Stockholms universitet är professor Xiaodong Zou och hennes medarbetare vid avdelningen för strukturkemi .

Porösa oxider används bl.a. som katalysatorer för att snabba upp kemiska reaktioner, till exempel i krackers i oljeraffinaderier.
Porerna skruvar sig genom materialet ungefär som gängorna i en mutter. Porerna går kors och tvärs i alla tre riktningarna. Exakt hälften av porerna är högergängade respektive vänstergängade. Forskarna lyckades också fylla den ena uppsättning porer så att alla lediga porer är vridna åt samma håll. Detta är viktigt för tillverkning av kirala molekyler, dvs sådana som finns i två spegelvarianter. I naturen har alla molekyler rätt spegelvariant, men i laboratoriet blir det normalt hälften var av de två spegelvarianterna. Det är svårt och dyrt att separera de två, men om man inte gör det kan det gå som i Neurosedyn-katastrofen, där den ena formen var det önskade läkemedlet men den andra gav fosterskador.

Arbetet publiceras i veckans nummer av Nature, 30 september 2005.

Xiaodong Zou är professor i strukturkemi vid Stockholms universitet och arbetar som Vetenskapsakademiens särskilda forskare.

Kontaktinformation
Xiaodong Zou kan nås på 08-16 23 80 eller zou@struc.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera