Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2005

Ny webbplats för Stockholms universitet

Stockholms universitet har tagit fram en ny webbplats. Målgruppsanpassning, tillgänglighet och form har varit i fokus för nya www.su.se.

– Syftet med den nya webbplatsen är att våra viktigaste målgrupper, till exempel blivande studenter, ska hitta den information de söker, säger Christina Bostedt, biträdande informationschef vid Stockholms universitet.

I samband med utvecklingen av den nya webbplatsen har ett nytt publiceringsverktyg, polopoly, tagits i bruk. I en decentraliserad organisation med ett 80-tal institutioner som alla har egna webbplatser är det viktigt att redaktörerna snabbt och enkelt själva kan lägga ut information utan kunskap i programmering. Publiceringsverktyget garanterar också ett enhetligt utseende och underlättar för besökarna att hitta till och på universitets webbsidor.

– Under arbetets gång har vi också fått möjlighet att göra en storstädning och radikalt minskat antalet sidor. Vi har höjt aktualitet och kvalitet på innehållet genom att förenkla systemet för uppdatering, säger Christina Bostedt.

I ett första skede har nu den centrala webbplatsen förändrats. Där ingår de sidor som förvaltningen ansvarar för. Webbplatsen ska kontinuerligt utveckla struktur, funktion, text och anpassning till 24-timmarsmyndighetens krav på tillgänglighet. Under hösten erbjuds universitetets olika institutioner att skapa egna webbplatser som harmonierar med den centrala.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Christina Bostedt, biträdande informationschef, Stockholms universitet, mobil 070-314 53 53 E-post christina.bostedt@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera