Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2005

Potentiella sjukdomsbakterier är vanliga i naturen

I sin avhandling beskriver Carolin Frank den kompletta arvsmassan hos tre arter från bakteriesläktet Bartonella, som misstänks ligga bakom den så kallade orienterarsjukan. Resultaten tyder på att bakterier med potential att orsaka sjukdom hos människan är vanliga i naturen. Carolin Frank försvarar avhandlingen vid Uppsala universitet den 30 september.

Bartonella är ett bakteriesläkte som lever i blodet hos däggdjur och som sprids mellan djur med fästingar, loppor eller löss. Trots att Bartonella normalt inte orsakar sjukdom i sin naturliga värd kan en del Bartonellabakterier orsaka sjukdom hos människa. Bartonella missänks till exempel ligga bakom den så kallade orienterarsjukan.

Carolin Frank har bestämt och jämfört arvsmassan hos tre olika arter:

1) Bartonella henselae, som har katten som värd och kan orsaka kattklösarsjukan hos människan,
2) Bartonella quintana, som har människan som värd och som sprids via kroppslöss. Bartonella quintana kan orsaka skyttegravsfeber hos människan.
3) Bartonella grahamii, som har skogsmus och andra små gnagare som värdar och som har de sjukdomsframkallande gener som Bartonella henselae och Bartonella quintana bär på.

Målet med avhandlingen var att jämföra arvsmassorna med varandra och med mer avlägset besläktade bakterier för att förstå hur nya bakteriearter uppkommer och utvecklas, samt hur bakteriernas miljö påverkar deras evolution.

– Den här forskningen syftar till att förstå hur nya sjukdomsalstrande bakteriearter kan uppstå. Ofta uppstår nya infektionssjukdomar genom spridning från djur till människor, till exempel sars och aids. Med en bättre förståelse av hur nya arter kommer till kan man motverka den utvecklingen, säger Carolin Frank.

Undersökningen visar bland annat att Bartonella grahamii, som isolerades från skogsmus, har alla gener som finns i de två andra arternas arvsmassa, inklusive de gener som orsakar de sjukdomssymptom som är associerade med kattklösarsjukan och skyttegravsfeber. Bakterien orsakar dock inte sjukdom hos sin värd musen. Resultaten tyder på att bakterier med potential att orsaka sjukdom hos människan är vanliga i naturen.

Kontaktinformation
Carolin Frank kan nås på tel: 018-471 64 03, mobil: 0706-46 26 95 eller e-post: carolin.frank@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera