Tema

Premiär för nationell konferens i HTU:s regi: Senaste rönen om tillverkningsprocesser ventileras

För första gången arrangerar HTU:s forskningscentrum Swedish Manufacturing Research and Technology Centre (SMART) en nationell konferens i Trollhättan. Syftet är att diskutera de senaste rönen inom utveckling och simulering av tillverkningsprocesser. Ambitionen är att konferensen ska bli årligt återkommande och vara en länk mellan svensk industri och akademisk forskning.

Tillverkning med hjälp av simulering är en metod som fortfarande är ganska ny inom industrin. Ambitionen är att SMART-konferensen ska vara en brygga som möjliggör erfarenhetsutbyte mellan forskare och industrifolk. I anslutning till konferensen anordnas också tvådagarskursen ”Computational Weld Mechanics for Designers” med John Goldak från Goldak Technologies inc. som huvudtalare. Kursen vänder sig till konstruktörer och produktionstekniker.

I nuläget har ett 70-tal personer från 20 företag, fem högskolor/universitet och ett forskningsinstitut
anmält sig till ”SMART-dagarna”.

Representanter för massmedia är välkomna att närvara på konferensen.

Tid och plats: Torsdagen den 29 september 2005 mellan kl. 9 – 17. Konferensen äger rum på Saabs Bilmuseum på Innovatum i Trollhättan.

Arrangörer av konferensen är Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Svetskommissionen, Volvo Aero Corporation och Innovatum.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Docent Niklas Järvstråt, tel: 0520 – 47 50 74, e-post niklas.jarvstrat@htu.se

Premiär för nationell konferens i HTU:s regi: Senaste rönen om tillverkningsprocesser ventileras

 lästid ~ 1 min