Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2005

Förklara fysik med helhet istället för med partiklar

Fysiker beskriver vanligen världen med utgångspunkt från dess minsta beståndsdelar. Men begreppsmässigt låter sig inte kvantteorin inpassas i ett sådant ramverk. I sin avhandling utgår Barbara Piechocinska istället från den dynamiska helhetens matematik och finner att tiden får en ny betydelse. Disputationen äger rum den 29 september.

Genom århundraden har den reduktionistiska filosofin regerat inom fysiken. Man har utgått från att det i princip går att beskriva världen genom att hitta de minsta byggstenarna och förstå hur de interagerar. Inte förrän i början av nittonhundratalet utmanades denna världsbild på allvar, av kvantteorin. Kvantteorin anses vara en av de mest fundamentala teorierna, den förklarar bland annat atomens stabilitet och tillämpas flitigt inom tekniken.

– Det intressanta med kvantteorin är att den verkar vägra stängas in i ett reduktionistiskt ramverk. Istället verkar den peka på att det finns en bakomliggande odelbar, alltså holistisk, dynamisk helhet. Det innebär att man borde kunna utgå från den och sedan beskriva den fysiska världen, säger Barbara Piechocinska.

Det är precis vad hon gjort i sin avhandling. Där föreslås en filosofi som tar dynamik och helhet som det fundamentala, istället för statiska delar som interagerar. Vidare föreslås en matematisk beskrivning av denna dynamik. Rörelseekvationer i klassisk Newton mekanik eller i kvantteori gör ingen skillnad på om tiden går framåt eller bakåt. Det gör däremot dynamiken som utgår från helheten. Men om detta är fysikaliskt relevant eller bara en matematisk konstruktion, vet inte Barbara Piechocinska.

– Om det här tillvägagångssättet vidareutvecklas kommer vi förhoppningsvis kunna svara på detta. Då kommer vi nämligen se exakt vad den förutsäger och ta reda på om förutsägelserna stämmer överens med verkligheten. Skulle det visa sig att den extra delen verkligen är fysikaliskt relevant, ja, då skulle vi få goda skäl till att omvärdera vår världsbild och detronisera reduktionismen, säger hon.

Kontaktinformation
Barbara Piechocinska kan nås på tel, 018-471 31 38, eller via e-post. Barbara.Piechocinska@angstrom.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera