Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2005

Skönlitteraturen lär oss att leva våra liv

Kan skönlitteraturen ge oss svar på moraliska frågor? Ja, menar de filosofer och litteraturvetare som under de senaste decennierna lyft fram skönlitteraturen som en ofta förbisedd källa till kunskap. Med inspiration från Aristoteles menar man att det finns existentiella perspektiv som bäst uttrycks i romanens form, och att läsningen kan fungera som en sorts etisk träning. Genom skönlitteraturen lär vi oss att uppmärksamma moraliska problem och får hjälp att leva våra liv. I sin studie av Willy Kyrklunds tidiga prosa visar Olle Widhe att också radikala modernistiska formexperiment kan förstås ur en sådan etisk synvinkel.

Genom att följa Willy Kyrklunds författarskap från debuten Ångvältenfram till den hyllade romanen Polyfem förvandlad tecknar Olle Widhe bilden av en författare som medvetet försöker ta sitt ansvar genom att inte ta ansvaret från läsaren. Liksom flera svenska efterkrigstidsförfattare sökte Willy Kyrklund en livshållning och en litterär uttrycksform som korresponderade med varandra. Widhes avhandling kartlägger hur han med hjälp av äldre didaktiska genrer utvecklar en ny romanform, som iscensätter och till läsaren riktar den sokratiska uppmaningen “Känn dig själv”. Boken klargör också hur världsresenären Kyrklund formulerar en etik med utgångspunkt i medmänniskornas outgrundlighet och främmande kulturers olikhet.

Avhandlingens titel: Främlingskap. Etik och form i Willy Kyrklunds tidiga prosa.
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitettel. 031-773 48 65,
e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera