Tema

Kan man äta genmodifierade livsmedel och hur tar man reda på om livsmedlet är genmodifierat?

I dag kan vi förändra växter, djur och bakterier på ett nytt sätt – genom att klippa ut gener och föra över dem från en art till en annan. Är det farligt för människa och miljö när genmodifierade organismer börjar odlas och blir mat på våra fat? Eller blir gentekniken klippet som kommer att rädda världen från sjukdomar, svält och miljöproblem?

Gentekniken påverkar det levandes urgamla spelregler. Därför har den stött på hårt motstånd från europeiska konsumenter och miljöorganisationer. Vad säger forskarna i dag, hur långt har lagstiftningen kommit, vad tycker konsumenterna och vad är etiskt försvarbart? Dessa och en mängd andra intressanta frågor såsom ekonomisk lönsamhet kommer att belysas på Gentekniknämndens populärvetenskapliga konferens om genetikens och genteknikens roll för framställning av livsmedel och för livsmedelskontroll.

Välkommen till Gentekniknämndens konferens om livsmedel, genetik och genteknik
Tid: onsdag 28 september kl. 09.30-17.30
Lokal: Riksdagshuset, entré Riksplan/Norrbro
Moderator: Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet

För programmet och anmälan gå in på: www.genteknik.se
För mer information kontakta: Birgit Postol, gentekniknämnden, tel. 08-508 846 32 eller e-post genteknik@genteknik.se

Konferensen arrangeras av gentekniknämnden i samarbete med sällskapet riksdagsmän och forskare, Vetenskap & Allmänhet, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Livsmedelsverket, Livsmedelsföretagen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Bioteknik Forum, Jordbruksverket, Livsmedelsekonomiska institutet, Forskningsrådet Formas, VINNOVA, Karita Research, Stockholm Environment Institute.

Kontaktinformation
Gentekniknämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden skall därvid beakta vikten av att ett gott forskningspolitiskt klimat upprätthålls. Gentekniknämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.

Kan man äta genmodifierade livsmedel och hur tar man reda på om livsmedlet är genmodifierat?

 lästid ~ 1 min