Tema

Framtidens väder för samhällsplaneringen

Genom att använda statistisk nedskalning av klimat- och väderdata kan vi förutsäga effekter av klimatförändring bättre. Det visar Fredrik Wetterhall i sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet den 30 september. Resultaten kan få tillämpningar inom samhällsplanering och för kraftbolagen.

Dagens forskning om klimatförändringar förlitar sig till stor del på globala klimatmodeller, som är matematiska och fysikaliska beskrivningar av klimatet över hela jorden. Dessa modeller pekar på en ökning av intensitet och mängd regn över nordliga breddgrader, men samtidigt på en minskning över områden som redan idag har ont om nederbörd. En viktig del av klimatforskningen undersöker just vilka områden som kommer att lida vattenbrist i ett framtida ändrat klimat. Modellerna ger värdefull information, men för att kunna studera effekter av klimatförändring måste informationen göras tillämpbar i lokal skala, så kallad nedskalning.

Vid statistisk nedskalning kopplas kända samband mellan vädermönster och nederbörd till resultat från modellerna. Resultaten kan sedan användas i vattenföringsmodeller som beräknar hur mycket det kommer att rinna i floder och åar i ett framtida klimat. Fredrik Wetterhall har jämfört olika metoder för statistisk nedskalning av nederbörd; hur de är uppbyggda och vilka storskaliga klimatdata som styr den lokala nederbörden. Områden med olika typer av klimat i Sverige och Kina användes för att undersöka den globala giltigheten av metoderna. Resultaten visar att mer komplicerade statistiska modeller fungerar bättre än enklare.

– För att fånga signaler som är känsliga för klimatförändringar behövs även information om exempelvis luftfuktighet, säger Fredrik Wetterhall.

Han visar också att statistisk nedskalning ger bättre resultat än klimatmodeller för extremhändelser, såsom intensivt regn och längre torrperioder.

– Tillämpningarna är många, man kan till exempel beräkna hur jordbruket påverkas i ett framtida klimat och undersöka om risken för översvämningar ökar. Resultaten är också till nytta för vattenkraftbolagens magasinsberäkningar och för samhällsplaneringen i stort, säger Fredrik Wetterhall.

Kontaktinformation
Fredrik Wetterhall kan nås på tel, 018-471 22 59, 070-786 53 22 eller via e-post: Fredrik.Wetterhall@hyd.uu.se

Framtidens väder för samhällsplaneringen

 lästid ~ 1 min