Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2005

Flickor och pojkar uppfostras inte på samma sätt – anser barnen själva

Doktorsavhandling i psykologi av Emma Sorbring


Avhandlingen belyser flickor och pojkars upplevelser, föreställningar och handlingsmöjligheter i konfliktsituationer med föräldrarna. Tre undersökningar med totalt 350 västsvenska barn mellan sex och nio år har genomförts. Barnen har intervjuats om hur de tror att deras mammor och pappor skulle ha reagerat i olika konfliktsituationer. Barnen har även tillfrågats om hur de upplever konfliktsituationen, hur de försöker påverka sina föräldrar och om de anser att de lyckas påverka vad som händer i konfliktsituationen, samt om de tror att föräldrar skiljer på pojkar och flickor.


Avhandlingen visar i stora drag att flickor och pojkars upplevelse av uppfostran är relativt lika. Men både flickor och pojkar tror att flickor uppfostras med mildare metoder och pojkar med strängare metoder. Barn med enbart syskon av samma kön som de själva är mer stereotypa i sina uppfattningar än barn som har syskon av annat kön än de själva i familjen. En förklaring kan vara att barn med syskon av annat kön än de själva har egen erfarenhet av att föräldrar uppfostrar pojkar och flickor relativt lika, medan barn som enbart har syskon av samma kön som de själva inte har denna erfarenhet – utan förlitar sig i sina uttalanden mer på de könsstereotyper som finns i samhället.


Såväl pojkar som flickor anser att föräldrarna använder sig mestadels av “tjat och gnat”. Barnen anser själva att det bästa föräldrar kan göra är att prata och förklara varför barnet ska göra eller inte göra på ett speciellt sätt. Fysisk bestraffning är den metod som barn tycker sämst om. Ju äldre barn blir desto sämre anser de att fysisk bestraffning är och ju bättre tycker de användandet av resonemang är.


Generellt tycker barnen att föräldrarna har beslutanderätten och barnen ringa inflytande. Trots detta har barnen en bestämd uppfattning om vilka situationer som skapar konflikter och hur barnet kan påverka konfliktsituationer i olika riktningar, ibland i en önskad och ibland i en oönskad riktning. Beroende på vad som orsakat meningsskillnaderna har konfliktsituationer olika förlopp och kan enligt barnen bemötas med olika strategier.
Avhandlingens titel: Girls´ and boys´ views of conflicts with parents
Avhandlingsförfattare: Emma Sorbring, tel. 0707-463662(bost.), 0521-264031(arb.)
e-post:.emma.sorbring @htu.se
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera