Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2005

VTI flyttar fram positionerna

Urban Karlström, VTI:s generaldirektör sedan snart sex år, får fortsatt förordnande av regeringen fram till februari 2009. Han kommer därmed att medverka ytterligare några år för att utveckla VTI till Europas ledande transportforskningsinstitut.

– Mina fem och ett halvt år på VTI har gått mycket fort och det känns utmanande och stimulerande att fortsätta arbetet på VTI. Perioden har gått i förändringens och utvecklingens tecken och det tror jag även de kommande åren gör, säger Urban Karlström.
VTI har idag en stabil ekonomi. Verksamheten har gått med överskott de senaste tre åren och institutets ekonomiska reserver är snart återställda. Regeringens anslag för 2006 ligger i princip oförändrat kvar på samma nivå som tidigare.
De närmaste åren fokuserar VTI på att:
• Förstärka forskningskompetensen genom ett närmare samarbete med universiteten bl.a. inom ramen för nya centrumbildningar i Linköping, Stockholm och Göteborg.
• Utveckla kompetensen genom att tillsätta ytterligare fyra professorstjänster, intern kompetensutveckling och strategiska nyanställningar.
• Fördjupa samarbetet med andra transportforskningsinstitut i Europa och forskningsinstitut inom andra samhällssektorer i Sverige.
• Vidga kundkretsen i näringslivet och internationellt, samt öka omfattningen av EU-uppdrag bl.a. genom ett effektivare försäljnings- och marknadsföringsarbete.
• Utveckla samarbete med trafikverken, kommunerna och viktiga industriföretag.
• Finna nya vägar för presentation och spridning forskningsresultat.
• Successivt investera i VTI:s experimentella resurser.
• Utveckla VTI till en än mer attraktiv arbetsplats med möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och kompetensutveckling för alla medarbetare.
• Ytterligare förstärka VTI:s ekonomi och öka användningen av VTI:s anslag för FoU-verksamhet.
VTI har ökat det europeiska engagemanget och andelen EU-finansierade projekt växer. Europasamarbetet har fördjupats med systerinstitut inom ramen för FEHRL och FERSI och det nyetablerade ECTRI. Den internationella uppdragsverksamheten har flyttats till institutet och utvecklingsbolagets verksamhet är avvecklad.
Samarbetet med de viktigaste universiteten i Sverige har också fördjupats bl.a. genom att VTI har etablerat verksamhet i Stockholm och Göteborg. Flera professorstjänster länkar också samman VTI:s verksamhet med Linköpings Universitet, KTH, Chalmers och Örebro universitet. VTI har också etablerat ett nära samarbete med andra svenska forskningsinstitut inom ramen för United Competence.
Institutets forskningsposition har utvecklats genom kompetensutveckling, nyanställningar och strategiska investeringar. De tre senaste åren har många personer anställts vid institutet. Betydande investeringar har genomförts bl.a. i en ny fordonssimulator, och krockbanan har fått möjlighet att genomföra prov med tunga fordon. VTI i Linköping driver nu verksamhet i upprustade och delvis ombyggda lokaler.

Kontaktinformation
Urban Karlström, generaldirektör, 013-20 40 00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera