Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2005

70 procent av strokedrabbade får vård av närstående

En studie vid Sahlgrenska akademin visar att 70 procent av strokedrabbade patienter över 70 år fått vård av närstående medan 40 procent fått vård av hemtjänsten. Män fick oftast hjälp av närstående medan kvinnor mestadels fick vård av hemtjänsten.

Av forskningsresultaten, som redovisas vid strokekonferensen Nordic Stroke 2005 i Göteborg, framgår också att livssituationen för både de direkt drabbade och närstående förändras drastiskt i samband med insjuknandet. De närstående är i hög grad kvinnor, eftersom män i genomsnitt drabbas tidigare av stroke och har kortare medellivslängd.

Forskarna och arbetsterapeuterna Gunilla Gosman-Hedström och Gunilla Forsberg-Wärleby samt doktoranden Gunnel Carlsson har studerat två olika grupper, en grupp äldre än 70 år och en grupp yngre än 75 år. Forskningen i båda grupperna fokuserar på såväl den strokedrabbade som de närstående. Många strokedrabbade har kvarstående problem av mindre uppenbar natur. De får ofta koncentrationssvårigheter, sjuklig trötthet och emotionella problem.

De närstående får i de flesta fall liten förståelse från omgivningen och tyvärr inte alltid heller från sjukvården, eftersom den strokedrabbade ytligt sett inte verkar ha några problem. I själva verket kan den strokedrabbade kanske inte ta sig hem på egen hand eller är orolig och stiger upp flera gånger per natt. Den närstående måste i en del fall finnas till pass 24 timmar om dygnet.

Forskargruppen kommer att inrikta sina fortsatta studier på hur de närståendes situation ska kunna förbättras.

– Ett mål är att utveckla stödprogram på grundval av de närståendes egna erfarenheter och upplevelser, säger Gunilla Gosman Hedström. Ett bra stöd som ger den närstående ett bättre liv innebär både humanitära vinster för individen och hälsoekonomiska vinster för samhället.

Projektet att utveckla stödprogram till äldre närstående finansieras med forskningsmedel från Vårdalinstitutet, ett samarbete mellan Göteborgs och Lunds universitet.

Mauritz Ljungman, informationschef
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-773 3373
Mobil: 0709-44 71 98
E-post: mauritz.ljungman@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Universitetslektor/med dr Gunilla Gosman-Hedström, Vårdalinstitutet och institutionen för arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska akademin
Telefon: 070-348 43 06, e-post: gugh@fhs.gu.se

Leg arbetsterapeut/med dr Gunilla Forsberg-Wärleby, institutionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska akademin
Telefon: 031-342 49 38, e-post: gunilla.forsberg.warleby@neuro.gu.se

Leg arbetsterapeut/med lic Gunnel Carlsson, institutionen för klinisk neurovetenskap,
Sahlgrenska akademin
e-post: gunnel.carlsson@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera