Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2005

Mindre tjat och gnat – om barnen själva får välja: Synen på uppfostran belyst

Flickors och pojkars upplevelser av uppfostran är relativt lika. Men både flickor och pojkar tror att pojkar uppfostras strängare än flickor. Om barnen själva fick bestämma skulle föräldrarna använda sig av mindre “tjat och gnat” och i stället resonera mer med dem. Det visar Emma Sorbring från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla i sin avhandling i psykologi.

Det som utmärker avhandlingen är att det är barnens och inte de vuxnas röster som hörs. Avhandlingen är inte en rapport över hur uppfostran faktiskt ser ut i Sverige, utan fokuserar barnens upplevelser, föreställningar och handlingsmöjligheter i konfliktsituationer med föräldrarna.
– Ur demokratisk aspekt är det viktigt att lyfta fram barnens perspektiv. Dessutom vet vi att det finns ett samband mellan hur barn uppfattar uppfostringsmetoder och hur de senare utvecklas i livet, säger Emma Sorbring.

Totalt har 350 västsvenska barn mellan sex och nio år deltagit i studierna. Barnen har intervjuats om hur de tror att deras mammor och pappor skulle ha reagerat i olika konfliktsituationer, hur de upplever konfliktsituationen, hur de försöker påverka sina föräldrar, om de anser att de lyckas, samt om de tror att föräldrar skiljer på pojkar och flickor.

Resultatet visar att flickors och pojkars upplevelser av uppfostran är relativt lika. Men de tror att det finns en skillnad. Både flickor och pojkar tror att pojkar uppfostras strängare än flickor. Det gäller i högre grad barn som har syskon av samma kön som de själva än barn som har syskon av annat kön.
– Jag blev förvånad över att resultaten visade på den här typen av könsstereotyper. Det visar hur viktigt det är att jämställdhetsarbetet får fortsätta, säger Emma Sorbring.

Hon har i sin avhandling också funnit att barnen vill vara aktiva och påverka konfliktsituationen. De tycker om när föräldrarna resonerar med dem, men upplever att det ofta blir mer av “tjat och gnat”. Allra minst tycker barnen om att bli fysiskt bestraffade. Generellt tycker dock barnen att det är föräldrarna som har beslutanderätten när en konfliktsituation uppstår och att de själva har litet inflytande.
– Det bästa vore om “det logiska” vinner, oavsett om det är barnen eller föräldrarna som för fram argumenten, anser Emma Sorbring.

Avhandlingen ” Girls’ and boys’ views of conflicts with parents” läggs fram vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet fredagen den 23 september 2005 kl. 10.00.
Plats: Haraldsgatan 1, Göteborg, sal F1

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Emma Sorbring, tel 0521 – 26 40 31, mobiltel 0707-463662, emma.sorbring@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera