Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2005

Fjärilar av samma art men från olika länder skiljer sig markant åt

Samma art av fjärilen vinbärsfuks är mycket olika varandra. Trots att de är av samma art och ser nästan identiska ut är de mycket olika varandra. Det visar zoologen Georg Nygren i sin avhandling vid Stockholms universitet.

Vinbärsfuksar från Spanien och England som i larvstadiet fick äta sälg dog i hög utsträckning innan de hann bli färdiga fjärilar medan de svenska och belgiska fjärilslarverna av samma art klarade sig mycket bra på den dieten. Däremot kunde alla de olika ländernas fjärilar äta brännässlor utan problem. När man sen tittar på vad vuxna fjärilshonor lägger ägg på så stämmer det också med vad deras avkomma överlever på. Svenska, norska och belgiska honor lägger gärna några av sina ägg på sälg men de spanska och engelska lägger alla sina på brännässlor om de måste välja mellan dessa två växter.

Skillnaderna mellan fjärilarna ställde också till med problem i laboratoriet. När Nygren och hans kolleger ville testa hur fjärilarnas avkomma uppförde sig så ville både de spanska och de svenska honorna bara para sig med spanska hannar. De svenska hannarna satt mest i ena hörnet av buren och tittade på. Men problemet löstes när de spanska hannarna avlägsnades ur burarna så det bara fanns svenska hannar kvar att välja på. Då parade sig honorna från båda länderna med de svenska hannarna.

Skillnaderna mellan de olika ländernas fjärilar av samma art är intressant eftersom de talar om för oss hur evolutionen går till i naturen. Det som hänt i detta fall är troligtvis att fjärilarna i söder av en eller annan orsak valt att inte lägga ägg på sälg. När sedan många generationers fjärilar inte lagt några ägg på sälg så har förmågan att äta sälg försvunnit. De spanska och engelska vinbärsfuksarna har med andra ord förlorat den genetiska förmågan att äta vissa växter. Men varför och hur det exakt går till i naturen är en annan fråga. Men det visar ändå på att det inte går att flytta på insekter hur som helst mellan olika länder. Även om de ser likadana ut på utsidan så skiljer de sig åt på insidan.


Doktorsavhandlingens titel: Latitudinal patterns in butterfly life history and host plant choice

Disputationen äger rum fredag 23 september kl. 13.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus i Frescati. Opponent är professor Mark Scriber, Michigan State University

Kontaktinformation
Georg H. Nygren kan nås på tfn 08-16 15 60, 0739-25 90 39 eller e-post Georg.Nygren@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera