Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2005

Structural Genomics Consortium forskningscentrum etableras vid Karolinska Institutet

Ett svenskt laboratorium vid Karolinska Institutet har inrättats av Structural Genomics Consortium (SGC), som en del av organisationens ambitiösa satsning på att fastställa strukturen hos hundratals proteiner med biomedicinsk betydelse.

Det nya laboratoriet beräknas kunna bidra med minst 50 nya proteinstrukturer, vilket skulle innebära att SGC inom två år kommer att ha strukturbestämt över 400 proteiner.

– Om vi ska kunna utveckla nya läkemedel och behandlingskoncept måste vi ta reda på de exakta strukturerna hos de inblandade proteinerna i kroppen. Det är då viktigt att finnas med i konsortier som SGC, där olika bidragsgivare går samman i gemensamma projekt, på nationell men även på internationell nivå. I många fall skulle viktiga projekt annars aldrig kunna fullföljas, något som vi kommer att ställas inför när det exempelvis gäller stora epidemiologiska eller biobankprojekt, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.

Totalt uppgår satsningen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), VINNOVA och Karolinska Institutet till nära 80 miljoner kronor och sträcker sig fram till december 2007. Under våren 2005 har delar av Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysiks lokaler i Scheelelaboratoriet anpassats till projektets behov. Cirka 25 personer, varav nära 3/4 disputerade forskare kommer att arbeta i projektet.

Structural Genomics Consortium är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med att fastställa den tredimensionella strukturen hos medicinskt relevanta proteiner, och ställa dessa strukturer till fritt förfogande. Valet av proteiner som skall undersökas baseras på aktuella forskningsområden inom den biomedicinska forskargemenskapen, erfarenheter hos experter inom konsortiet samt på bedömningar av det vetenskapliga värdet av kunksaper om de aktuella strukturerena. SGC utnyttjar de värdefulla resultaten från Human Genome Project (HGP), som gjort att medicinska forskare har tillgång till nukleotidsekvenserna för de cirka 30 000 generna i det mänskliga genomet. Gener utövar normalt sin funktion genom de proteiner som de kodar för. Strukturbestämning av ett protein möjliggör en fördjupad förståelse för dess funktion och betydelse för hälsa och sjukdom. Sedan den 1 juli 2004 har SGC bedrivit sin verksamhet vid universiteten i Oxford och Toronto, och under det första verksamhetsåret fastställdes strukturen hos 78 proteiner med stor biologisk och medicinsk relevans.

– SGC ser det som enormt värdefullt att Sverige går med i konsortiet. Sverige har en rik och stark tradition inom strukturbiologi, och vi ser mycket positivt på att svenskarna nu deltar i arbetet att uppnå våra mål, säger Aled Edwards, VD för SGC.

– Vi uppskattar verkligen den nya svenska forskningsnoden inom SGC, och ser fram mot spännande nya vetenskapliga och tekniska framsteg som möjliggörs genom detta internationella partnerskap”, säger Michael Morgan, ordförande i styrelsen för SGC.

– Sverige får här en unik möjlighet att medverka i ett ledande internationellt biovetenskapligt projekt”, säger Pär Nordlund, professor i biofysik vid Karolinska Institutet, och lokal forskningssamordnare för SGC Stockholm. SGC etablerar en standard för hur strukturbiologi kan ge snabba svar på grundläggande biomedicinska frågor.

Staffan Normark, SSF, Erna Möller, KAW, och Karin Markides, VINNOVA, är övertygade om att detta gränsöverskridande forskningsprojekt kommer att ha betydande positiva effekter på utbildning, forskning och innovationer i Sverige.
– Vi är mycket glada åt att Sverige blir den tredje länken i detta unika samarbete mellan världsledande forskningsmiljöer i Kanada och England med målet att bestämma strukturerna hos medicinskt betydelsefulla mänskliga proteiner.


Ytterligare information återfinns på http://sgc.ki.se/ och http://www.thesgc.com/

Kontaktpersoner:

Karolinska Institutet
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor, 08-524 864 80, Harriet.Wallberg-Henriksson@ki.se
Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning, 08-524 864 70, Jan.Carlstedt-Duke@ki.se

Structural Genomics Consortium
Johan Weigelt, Chief Scientist (Stockholm), 08-524 868 40, johan.weigelt@mbb.ki.se
Al Edwards, Chief Executive Officer, +1 416 946 3795, aled.edwards@utoronto.ca

VINNOVA, KAW och SSF
Katarina Nordqvist, enhetschef bioteknik, 08-473 30 11, Katarina.Nordqvist@VINNOVA.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera