Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2005

Eric K. Fernströms pris tilldelas Catharina Larsson

Karolinska Institutet delar varje år ut ett Eric K. Fernströms pris till yngre och särskilt lovande och framgångsrik forskare vid Karolinska Institutet. I år går priset till professor Catharina Larsson vid Institutionen för molekylär medicin.

Priskommitténs motivering lyder: “Catharina Larsson utses till pristagare för hennes banbrytande arbete rörande kartläggning av genetiska orsaker till ärftliga tumörsjukdomar. Av speciell betydelse är de studier som lett fram till identifieringen av gener och genetiska förändringar som styr uppkomst av hormonproducerande tumörer. Resultaten har gett nya möjligheter till diagnostik och prevention och på ett avgörande sätt bidragit till den mekanistiska förståelsen av dessa tumörformer samt öppnat vägen för utveckling av nya behandlingsprinciper.”

Catharina Larssons forskargrupp har under de senaste åren lyckats identifiera flera gener i arvsmassan, som är inblandade vid utveckling av cancer i kroppens endokrina, hormonproducerande organ, som njurarna, binjurarna och de salivproducerande körtlarna i käkarna.

FAKTA/Erik K. Fernströms stiftelse
Stiftelsen bildades 1978 för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen utdela penningpriser till forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Fernström önskade speciellt att stimulera yngre forskare. Stiftelsen delar därför årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre forskare. Var och en av landets medicinska fakultet utser sin egen pristagare. Prisutdelningen sker den 2 november 2005 i Universitetssjukhuset i Lund.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning, Karolinska Institutet. Telefon 08-524 864 70, e-mail: Jan.Carlstedt-Duke@ki.se
För kontakt med pristagaren: Professor Catharina Larsson, telefon 08-517 739 30, e-mail: Catharina.Larsson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera