Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2005

Anders Heijl är årets mottagare av Axel Hirschs pris

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har i år beslutat att årets mottagare av Medicine doktor Axel Hirschs pris är Anders Heijl, professor vid ögonkliniken vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Heijl får priset för en omfattande studie om grön starr, en av våra stora folksjukdomar. Juryns motivering lyder: “Studien adresserar frågan om trycksänkande behandling påverkar förloppet vid folksjukdomen öppenvinkelglaukom. Den tvekan som tidigare rådde huruvida trycksänkande behandling var av godo i denna stora patientgrupp är nu bilagd. Studien visar att tryckreduktion förlångsammar progressen av sjukdomen. Trots att behandling av förhöjt intraokulärt tryck skett sedan 1800-talet har det inte funnits några helt övertygande evidensbaserade studier att sådan behandling hjälper förrän nu. Studien är en milstolpe inom oftalmologin och studiens tydliga resultat är avgörande för behandlingen av folksjukdomen glaukom.”

I den studie som Heijl får priset för ingick över 30 000 patienter. Studien pågick i över tio år och är den största studien om grön starr som någonsin genomförts i världen. Trycksänkande behandling har länge använts för att sänka trycket i ögat och för att förebygga grön starr. Men det är först nu, i och med Heijls studie, som det kunnat bevisas att behandlingen verkligen får sjukdomen att utvecklas långsammare. Enligt Heijl skulle många av världens 180 miljoner människor kunnat slippa bli blinda om man bara satt in förebyggande behandling i tid. Många av de patienter som blir diagnostiserade med grön starr har redan förlorat halva sin syn när sjukdomen upptäcks.

FAKTA/Axel Hirsch jubileumsfond
Medicine doktor Axel Hirschs jubileumsfond inrättades 1960 genom ett gåvobrev från doktor Axel Hirsch med anledning av Karolinska Institutets 150-årsjubileum. Fondens årliga avkastning utgör ett pris som “av medicinska fakulteten vid Karolinska Institutet skall utdelas som belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde”.

För mer information kontakta:
Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning, Karolinska Institutet. Telefon 08-524 864 70, e-mail: Jan.Carlstedt-Duke@ki.se


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera