Tema

Inga-Britt Ahlenius hedersdoktor vid KTH

En kvinna och tre män ingår i den kvartett som har utsetts till hedersdoktorer vid KTH 2005. Inga-Britt Ahlenius, chef för FN:s internrevision sedan maj i år, gör sällskap med Gunnar Asplund, utvecklings- och forskningschef på ABB, Ulf Grenander, professor i tillämpad matematik vid Brown University i USA och Akihisa Inoue, professor vid Tohoku University i Japan. Doktorshattarna mottar de i Stockholms stadshus den 18 november.

Inga-Britt Ahlenius utnämndes till undergeneralsekreterare för FN:s internrevision av Kofi Annan i april i år. Därmed är hon den tredje högst rankade tjänstemannen i FN. Närmast dessförinnan arbetade hon med att bygga upp en oberoende riksrevision i Kosovo som står under FN:s administration.
I tio år var Inga-Britt Ahlenius generaldirektör för Riksrevisionsverket. Mitt i den perioden ledde hon en granskning som avslöjade grov korruption oh maktmissbruk inom EU-kommissionen, vilket ledde till att hela kommissionen tvingades avgå 1999. Under åren har hon gjort sig känd som en orädd offentlig person som står upp för det hon tror på. Inom forskning och utbildning är hög moral och etik en ledstjärna och det är en självklarhet att bibehålla och stärka detta synsätt i utbildningarna på KTH.
Inga-Britt Ahlenius utses till hedersdoktor vid KTH för att hon genom sin gärning utgör ett föredöme när det gäller medmänsklighet, moral och etik.

Gunnar Asplund är ansvarig för forskning och utveckling inom högspänd likströmsöverföring på ABB. Genom hela sin yrkesbana har han varit vetenskapligt och tekniskt aktiv och är upphovsman till ett flertal banbrytande uppfinningar.
Hela tiden har han också stött den akademiska verksamheten, speciellt vid KTH. Vidare har han fyllt en viktig funktion i industrisamarbetet inom ramen för kompetenscentret för elkraftteknik vid KTH.
Gunnar Asplund har alltid brunnit för teknik och vetenskap och genom oräkneliga framträdanden i olika sammanhang medverkat till att främja intresset för teknik och naturvetenskap.
Gunnar Asplund utses till hedersdoktor vid KTH för att han utgör ett gott föredöme för ingenjörskonst och för att han genom hela sin yrkesgärning har inspirerat till nytänkande inom teknikområdet.

Ulf Grenander är professor i tillämpad matematik vid Brown University i USA. Hans tidiga vetenskapliga insatser rörde sig främst om statistisk teori där han inom flera områden skapade sig en världsledande position. På senare tid har hans intressen till stor del rört sig kring bildbehandling och mönsterigenkänning. Han har byggt upp en världsledande verksamhet inom dessa områden på Brown University, dit han kom från Sverige för mer än trettio år sedan.
I sin forskning har han ofta förenat abstrakt matematik med viktiga och intressanta tillämpningar. Under hela sin karriär har Ulf Grenander på olika sätt stött verksamheten på KTH och varit en betydande inspirationskälla för KTHs forskning inom datorseende.
Ulf Grenander utses till hedersdoktor vid KTH för sin framgångsrika vetenskapliga gärning som bland annat givit en grund för de metoder som i dag används inom bildbehandling och mönsterigenkänning, och för sitt livslånga engagemang i KTHs forskning.

Akihisa Inoue är professor vid Tohoku University i Japan där han är chef för Institute of Materials Research. Han är internationellt känd för sina arbeten om amorfa metaller, dvs. solida metaller i ett vätskeliknande tillstånd.
Inoues största upptäckt är att vissa metaller kan behålla en stabil amorf struktur under smältpunkten. Sådana metaller kallas ofta Inoue-legeringar och har en rad praktiska konsekvenser. Bland annat är det möjligt att framställa relativt stora delar av dem, och i viss utsträckning bearbeta och värmebehandla materialet på samma sätt som man gör med andra legeringar för att förbättra egenskaperna.
Inoue har varit gästforskare vid KTH och varit gästföreläsare vid många tillfällen under en tjugoårsperiod.
Akihisa Inoue utses till hedersdoktor vid KTH för sina pionjärinsatser när det gäller framställning och karaktärisering av amorfa metalliska material, och för att under lång tid ha inspirerat forskningen och undervisningen vid KTH genom sina många besök.

Hedersdoktorerna promoveras vid KTHs Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus den 18 november.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Hedersdoktorskommitténs ordförande Ann Lantz, tel:08-790 6817.

Inga-Britt Ahlenius hedersdoktor vid KTH

 lästid ~ 3 min