Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2005

Ellinor Ostrom – ny hedersdoktor vid LTU

Luleå tekniska universitets filosofiska fakultet har utsett Ellinor Ostrom till ny hedersdoktor.Ostrom är en av de absolut ledande forskarna i världen inom den teoretiska och empiriska forskningen kring gemensamma resurspooler – det som på engelska kallas theory of common-pool resources.

Ellinor Ostroms bidrag till kunskapen om gemensamma resurspooler har också en tillämpad sida.
Det visas bland annat av det inflytande Ostrom utövat när det gäller utformandet av i-ländernas bistånd till u-länderna. Det handlar bland annat om frågor som rör skogsförvaltning, utformandet av system för färskvattenförsörjning och etablerande och drift av bevattningsanläggningar.

Det som främst intresserar Ellinor Ostrom är de institutionella aspekterna på olika hushållningssystem, till exempel egenskaperna hos de politiska, juridiska och ekonomiska regler som antingen förhindrar eller gör det möjligt att åstadkomma ett effektivt och hållbart nyttjande av resurserna. Ostroms designprinciper för utvecklandet av institutionella system för hållbart resursutnyttjande tillämpas, studeras och diskuteras bland såväl praktiker som i forskarvärlden.
Det handlar inte bara om traditionella samhällsvetenskaper som nationalekonomi, juridik och statsvetenskap – utan också om en rad andra discipliner.

Ellinor Ostrom har varit en viktig inspirationskälla för en stor del av den samhällsvetenskapliga forskningen och utbildningen vid Luleå tekniska universitet. Det gäller i hög grad för de många forskningsprojekt som berör olika naturresursers nyttjande, energihushållning och avfallshantering.


Professor Ellinor Ostrom är en utomordentligt god representant för den ideala föreställningen om Det skapande universitetet, det vill säga en intellektuell mötesplats där olika vetenskapliga discipliner befruktar varandra, där teori och praktik förenas, och där universitet och samhälle möts – utan att man för den skull minskar kraven på yppersta nivå i forskningen inom etablerade discipliner.

Som dynamisk ledare för The workshop in political theory and policy analysis vid Indiana University i USA har Ellinor Ostrom demonstrerat den intellektuella kraften i ett mångvetenskapligt arbetssätt, både när det gäller den allmänna kunskapsbildningen och den inomdisciplinära teoriutvecklingen.

Bland de utmärkelser professor Ostrom erhållit kan nämnas The Frank Siedman distinguished award in political economy – ett av världens mest prestigefyllda priser inom samhällsvetenskapen (något som bland annat bevisas av den långa raden Nobelpristagare som fått priset genom åren), och Skytteanska priset, som både ekonomiskt och prestigemässigt tillhör de allra främsta inom samhällsvetenskapen.

För eventuell pressbild – kontakta Lena Edenbrink.

Upplysningar: Prodekan Nils-Gustav Lundgren, tel. 0920-49 19 54, nils-gustav.lundgren@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera