Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2005

Anna Sierpinska blir ny hedersdoktor

Den tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet har utsett Anna Sierpinska till hedersdoktor.- Anna Sierpinska utses till teknologie hedersdoktor för sin internationellt banbrytande forskning inom matematik och lärande, samt för sina utomordentliga insatser för att etablera LTU som ett ledande lärosäte inom området matematik och lärande, står det i motiveringen.

Anna Sierpinska avlade sin grundexamen med specialisering matematik vid universitetet i Warsawa 1970. Sin doktorsexamen avlade hon 1984 vid Krakows Higher school of pedagogy inom området matematikdidaktik – avhandlingen heter Epistemological obstacles related to limits. Därefter arbetade Anna Sierpienska som biträdande professor, först vid polska Vetenskapsakademien mellan åren 1985 och 1996 och därefter vid Concordia university i Kanada 1990-1997.
1997 utämndes hos till professor vid det sistnämnda lärosätet, och där arbetar hon fortfarande.

Anna Sierpinska betraktas som en av de allra främsta – om inte den främsta i världen – inom det relativt nya ämnet matematikdidaktik. Hon är bland mycket annat huvudredaktör för den mest tongivande tidskriften på området, Educational studies in mathematics, och hon har nästan 100 publikationer bakom sig. Särskilt känd har hennes bok Understanding in mathematics blivit och den betraktas av många närmast som en bibel på området.
Boken finns även i en fransk version – då med namnet La comprehension en mathématiques.

Anna Sierpinska har utvecklat grundvalarna för inlärning av matematik, speciellt begreppet matematisk förståelse och hur detta kan påverkas vid den använda pedagogiken.

Ett av de viktigaste motiven för att utse Anna Sierpinska till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet är självfallet den avgörande betydelse hon haft för uppbyggnaden av ämnet matematik och lärande, det som också kallas matematikdidaktik, vid Luleå tekniska universitet.
Vidare har Anna Sierpinska fungerat som en viktig inspiratör och idégivare för forskningen inom detta ämne, vilket lett till flera doktorsavhandlingar och till att det i dag finns fem doktorander inom området på universitetet.

– Utnämnandet ska också ses som ett uttryck för universitetets och i synnerhet den tekniska fakultetens syn på matematisk didaktik – ämnet är centralt för att kunna utveckla våra teknikstudenter till duktiga ingenjörer och matematiker, säger Jerker Delsing, dekan för teknisk fakultet.

– Utnämningen av Anna Sierpinska är ett uttryck för att vi på olika sätt arbetar för att lyfta våra ingenjörsstudenter i ämnet matematik – något som är av stor vikt, inte minst med tanke på de allmänt sjunkande kunskaperna hos dagens gymnasister i ämnet matematik.

Anna Sierpinska får ta emot de mer synliga bevisen på sitt hedersdoktorat – hatten och diplomet – i samband med promotionshögtiden i november.

Upplysningar: Dekan Jerker Delsing, tel. 0920-49 18 98, 070-626 19 31, jerker.delsing@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera