Tema

Första mänskliga feromonet påvisat i mäns svett

I djurvärlden är feromoner, lukter som kommunicerar sociala budskap, vanliga. Johan Lundström har i sin avhandling visat att ett ämne som finns i manlig svett, androstadienone, påverkar kvinnors autonoma nervsystem och gör dem mer uppmärksamma. Den 23 september försvarar han sin avhandling vid Uppsala universitet.

De flesta djurarter använder sig av speciella lukter, så kallade feromoner, för att kommunicera vissa sociala budskap. Om människor använder sig av feromoner är omtvistat. Att kvinnor som spenderar mycket tid tillsammans tenderar att synkronisera sina menstruationscyklar har länge varit det enda beviset som indikerar att människan använder sig av feromoner. Hittills har man dock inte lyckats identifiera något enskilt ämne.

I en serie studier har Johan Lundström undersökt om ett ämne som återfinns i manlig svett, steroiden androstadienone, har egenskaper som gör att det kan bli klassificerat som det första identifierade mänskliga feromonet. I en delstudie stimulerades de deltagande kvinnorna med mycket små mängder av androstadienone; så små att de inte var medvetna om dess närvaro. Resultatet visar att ämnet påverkar både det autonoma nervsystemet samt uppmärksamhetsrelaterade psykologiska mekanismer. När kvinnor blev stimulerade av feromonet kände de en ökad uppmärksamhet när en individ av det motsatta könet var närvarande.

– Det handlar för individen ej medvetna effekter, via tankeprocesser styrs beteendet i en viss riktning som ger effekter över tiden, säger Johan Lundström.

Han fann också genom avbildning av hjärnan lukten av detta ämnet processas cirka 20 procent snabbare av hjärnan än andra liknande ämnen och att ett fåtal personer, färre än tio procent, tycks vara mycket känsligare än andra för lukten av detta ämne.

Avhandlingen ger stöd för hypotesen att androstadienone är ett mänskligt feromon med förmåga att styra vissa delar av vårt beteende. Feromoner har beskrivits hos de flesta däggdjur, därför är det rimligt att även människan har sådana, menar Johan Lundström. I avhandlingen föreslår han en ny och för däggdjur anpassad definition av feromoner. Den ursprungliga definitionen är nämligen avsedd för insektvärlden och ställer krav på tvingande effekter.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Johan Lundström på tel: 018-471 62 21, 0705-80 65 71 eller via e-post: Johan.Lundstrom@psyk.uu.se

Första mänskliga feromonet påvisat i mäns svett

 lästid ~ 1 min