Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2005

Sjuksköterskor i etiska dilemman:Bättre beslut efter handledning

Sjuksköterskor ställs inför allt fler etiska dilemman i sitt arbete. Den tekniska utvecklingen och vårdens omorganisering bidrar till ökningen.När sjuksköterskor får delta i handledning klarar de emellertid bättre att fatta beslut som gynnar patient, medarbetare och dem själva. Det visar Ingela Berggren vid HTU i en doktorsavhandling om etik inom klinisk handledning.

Universitetsadjunkt Ingela Berggren har sedan drygt 20 år undervisat på högre vårdutbildning – på Bohusläns Vårdhögskola, Hälsohögskolan och på HTU, på senare år mest i etik och i palliativ vård.
Den problematik hon beskriver i avhandlingen har hon själv erfarit under många år på intensivvårds- och hjärtinfarktavdelningarna.

Etiska dilemman kan uppstå inte minst när sjuksköterskan i sitt beslutsfattande ska se till patientens intresse – i enlighet med gällande lagstiftning, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen – och kan hamna i konflikt med medicinarna.

Handledning i det här fallet betyder att verksamma sjuksköterskor i en mindre grupp systematiskt reflekterar över dilemman i arbetsvardagen. De gör det under ledning av en utomstående handledare som emellertid själv är sjuksköterska i grunden. Att handledaren har samma kunskapsgrund har stor beydelse.

Svensk sjukvård borde lära av norsk sjukvård, anser Ingela Berggren. Där är handledning en schemalagd del av arbetsvardagen sedan länge, något hon själv upplevde den period hon arbeta inom norsk sjukvård i Hammerfest, Ålesund, Arendal och Tromsö.
I Sverige är det främst inom psykiatrin som handledning förekommer för sjuksköterskor. Inom den somatiska vården är det mer sällsynt, även om den ökar i omfattning.
– Det handlar om att bättre vårda vårdarna, säger Ingela Berggren.
– Vi försöker se till att HTU-studenterna får handledning under sin verksamhetsförlagda utbildning så att de naturligt efterfrågar det ute på sina arbetsplatser efter examen, säger Ingela Berggren.
Till grund för avhandlingen ligger bland annat intervjuer av verksamma sjuksköterskor och verksamma handledare. Den är baserad på fem artiklar publicerade i internationella tidskrifter.

Doktorsavhandlingen “Ethics in clinical nursing supervision” läggs fram vid Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vid Universitet i Oslo, torsdag 15 sep kl 10.15.

Plats: Universitet i Oslo, Gamle Festsal, Utbygningen, Karl Johans gt 47.

Provföreläsning sker onsdag 14 sep kl. 15.15, på samma plats, under rubriken:
“Etiska kärnbegrepp inom klinisk handledning”.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ingela Berggren, 0521- 264223, 0704-487334

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera