Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2005

Vad krävs av framgångsrika regioner?Entreprenörskap och innovationer under luppen

Hundratalet forskare från 20 länder djupdyker i frågan under Uddevallasymposiet 15-17 september. Ett av flera teman för åttonde Uddevallasymposiet är den sällan utforskade frågan om vad invandrares flitiga småföretagande betyder för den regionala utvecklingen. Ny forskning i frågan kommer att presenteras på symposiet.

Årets Uddevallasymposium arrangeras bland annat i samarbete med det kanadensiska McGill University i Montreal, som förlägger sin återkommande internationella entreprenörskonferens under Uddevallasymposiets paraply.
Bland de hundratalet deltagarna är en tredjedel svenskar. Cirka 60 papers kommer att presenteras. Sju HTU-forskare deltar på tre av dem.
En av många nyheter på årets Uddevallasymposium är att Forum för småföretagsforskning från Örebro, FSF, deltar för första gången. FSF har tillsammans med NUTEK tidigare med FSF-NUTEK Award prisbelönat flera av årets huvudtalare på Uddevallasymposiet.

Priset tilldelas en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling.
Det handlar om professor David B. Audretsch från Max Planck Institute of Economics i Tyskland och professor David L. Birch från USA.

Bland de svenska huvudtalarna märks Pontus Braunerhjelm, bland annat nytillträdd gästprofessor i internationell affärsverksamhet vid KTH.

Fyra av elva huvudtalare i år är kvinnor, något som särskilt glädjer Irene Johansson, Uddevallasymposiets koordinator vid HTU.

Det övergripande temat för hela symposiet är “Entreprenörskap och innovationer i funktionella regioner”.
Symposiets underteman är:
* Internationellt entreprenörskap

* Regional utveckling av innovations- och entreprenörskapspolicy

* Entreprenörskap i offentlig sektor och i ideella organisationer

* Innovationer relaterade till akademisk högteknologisk verksamhet med regional anknytning

* Små och medelstora företags koppling till den regionala entreprenörskapsutvecklingen bland invandrare.

Irene Johansson pekar särskilt på det sistnämnda undertemat:
– Invandrares företagande och betydelsen av det för den regionala ekonomin är ett fält som är nästan outforskat tidigare, säger hon.

Representanter för media är välkomna att närvara på symposiet.
Plats: HTU, Campus Uddevalla, Östergatan 18

Komplett program för Uddevallasymposiet 2005:
www.symposium.htu.se

Pressmeddelandet lämnat av Torsten Arpi, HTU:s informationsavdelning 0733-975134.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Irene Johansson, koordinator HTU, 0522-656002, 0733-975102.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera