Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2005

Specialbyggt laboratorium ger nanoforskningen nya möjligheter

Ett helt nytt laboratorium för avancerad nanoteknologisk forskning, med extrema krav på renhet, temperaturkontroll och vibrationsisolering, finns om ett halvår på Lunds Tekniska Högskola. Huset är optimerat för de områden inom nanovetenskap där lundaforskarna för närvarande är världsledande.

Nybyggnationen ger unika möjligheter att karaktärisera material på atomnivå, utveckla nya nanostrukturer och på sikt även nya material för elektronisk och biologisk användning.

Akademiska Hus investerar ca 60 miljoner kronor i laboratoriet som Nanometerkonsortiet på LTH, tack vare donationer och anslag, skall inreda med specialutrustningar för 65 miljoner kronor.

– Med denna byggnad får vi tillgång till unika laboratorieresurser för nanoteknik och nanovetenskap, förklarar Lars Samuelson.

Byggnaden blir en förlängning av Berzeliuslaboratoriet på LTH som idag är hemvist för personalen på Fasta tillståndets fysik och därmed mycket av universitetets nanovetenskapliga frontforskning. Men även forskare från andra discipliner, och i viss mån även industrin, kommer att kunna använda lokalerna.

Tidplanen har varit anpassad för att möta brukarnas och därmed forskningens krav på moderna lokaler.

Begreppsförklaring:
Nanoteknik är framställning av objekt mellan 1 och 100 nanometer (miljarddels meter), bl.a. använd inom mikroelektronik, bioteknik och naturvetenskaplig forskning. Det område som lundaforskarna f n är världsledande inom är nanotrådar, d v s extremt tunna halvledarmaterial som består av strukturer som bara är miljondels millimeter stora. Bl a har de under det senaste året publicerat tre artiklar i Nature Materials.

Kontaktinformation
För frågor kontakta informationsansvarig Akademiska Hus, Mats Adolfsson 046-31 13 18,mats.adolfsson@akademiskahus.se eller Lars Samuelson, professor Fasta tillståndets fysik och chef Nanometerkonsortiet, 070-317 76 79, 046-222 76 79, Lars.Samuelson@ftf.lth.se eller Håkan Fjällström, Tema projektledare 0708-85 84 96, hakan.fjallstrom@temagruppen.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera