Artikel från Linköpings universitet
7 september 2005

Ny sökmotor för bilddatabaser

Den digitala bildtekniken ger nya möjligheter att lagra bilder. Men i takt med att samlingen växer blir det allt svårare att hitta just den bild man söker. Speciellt viktigt är detta för bildbyråer och andra professionella användare. Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram en ny typ av sökmotor som arbetar med det visuella bildinnehållet i stället för beskrivande nyckelord.

Den nya sökmotorn ImBrowse är utvecklad av Thanh Hai Bui och Reiner Lenz vid Institutionen för teknik och naturvetenskap i samarbete med den svenska bildbyrån Matton AB. Den används nu för att söka i en databas med 754 000 bilder.

De flesta sökmotorer idag fungerar i princip som Google. De går igenom alla tillgängliga sidor och texter, i första hand de nyckelord som finns angivna till varje bild. Resultatet av sökningen blir ett antal träffar av varierande kvalitet och innehåll.

Thanh Hai Bui beskriver i sin doktorsavhandling hur ImBrowse i stället arbetar med visuella kännetecken i bilderna. Utgångspunkten i sökningen kan exempelvis vara en bild som hämtats någonstans på webben. I stället för ett sökord skriver man in bildens webbadress och väljer mellan sex olika sökkriterier. Sökmotorn levererar då ett antal bilder som motsvarar den ursprungliga i färg, form eller ytor eller olika kombinationer av dessa. Den ska hjälpa användaren att navigera genom stora bilddatabaser effektivt och med korta väntetider. Därför kan bara enkla egenskaper användas, men i kommande versioner ska visuella och nyckelordsbaserade metoder kombineras.


Avhandlingen heter Group-theoretical structure in multispectral color and image databases. Disputationen äger rum fredag 9 september kl 10.15 i sal K3, Kåkenhus, LiU Norrköping.

ImBrowse kan testas på http://www.itn.liu.se/media/vinnova/cse.php eller http://media-vibrance.itn.liu.se/vinnova/cse.php.

Kontaktinformation
Thanh Hai Bui kan nås på telefon 011-363354, thabu@itn.liu.se

Handledaren Reiner Lenz 011-363278, reile@itn.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera