Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2005

Första doktorsavhandlingen om Fritiof Nilsson Piraten

Fritiof Nilsson Piraten är författare till klassiker som Bombi Bitt och jag och Bokhandlaren som slutade bada. Under sin livstid gjorde han sig också känd som en lysande muntlig berättare.

Även om han förekom flitigt i radio under 1950- och 60-talen, så var krogen hans främsta arena och åhörarna utgjordes av en trängre krets likasinnade. Själv menade Piraten att “tala och skriva är två skilda ting”, men då ljuger han. Förflyttningen från krogbord till skrivbord innebar att det muntliga sammanhanget på olika sätt skrevs in i texten.

I sin avhandling Talat glöms men skrivet göms visar litteraturvetaren Magnus Öhrn hur Piratens författarskap på olika sätt relaterar till det talade ordet. Förkärleken till traditionellt muntligt berättande har satt tydliga spår i den stora mängd folklore som finns i hans texter. Stilistiskt sett är förhållandet mer komplicerat, det som ter sig muntligt har ofta sin upprinnelse i litteraturen – och tvärtom.

I sin studie blottlägger också Magnus Öhrn det han benämner broderskapsdiskursen, ett manligt språkbruk som genomsyrar hela Piratens författarskap. Diskursen förmedlar en världsbild som bygger på strikt manliga erfarenheter, men den bakomliggande ideologin är inte tillgänglig för envar. Vad som styr de manliga hierarkierna och kvinnosynen i de historier Piraten berättar ligger ofta fördolt i den dubbelkodade broderskapsdiskursen. Detta språkbruk skapar inte bara gemyt genom “blinka” till de invigda bröderna (den homosociala gemenskapen), det stänger även ute.

Doktorsavhandlingens titel: Talat glöms men skrivet göms. En studie i Fritiof Nilsson Piratens författarskap.

Disputationen äger rum fredagen den 16 september kl. 10.00 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 16 E, Frescati. Opponent är docent Dag Hedman, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Magnus Öhrn nås på telefon 08 – 644 1841, 073 – 651 94 55 eller på e-post fam.ohrn@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera