Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 augusti 2005

Körlegenden Eric Ericson får KTHs Stora Pris

KTHs Stora Pris 2005 tilldelas körmusikens okrönte kung Eric Ericson, 87. Eric Ericsons insatser som kördirigent under mer än 50 år har lett till en helt ny status för körmusiken, inte minst a capellasången, och givit upphov till en stor folklig körsångrörelse i Sverige.

– Det smög sig på en stilla känsla av lycka när KTHs rektor ringde och berättade att jag fått priset. En sak är att alla människor blir glada av uppmuntran – och jag har fått min beskärda del – men så här på äldre dar då jag börjat känna att det här var nog det hela, så kommer detta som en påtår. De vackra orden i motiveringen gör att det känns ännu bättre, kommenterar Eric Ericson priset.

I sin motivering skriver KTH:
“KTHs Stora pris ur 1944 års donation tilldelas 2005 professor Eric Ericson, svensk och internationell körmusiks mästare. Den unika körklang, som Eric Ericson genom sin känsla för de mångas röster i samspel utvecklat, är idag en förebild för kördirigenter världen över. Svensk körsångs många internationella framgångar skall ses i ljuset av detta. Som professor vid Kungl. Musikhögskolan har Eric Ericson fostrat flera generationer kördirigenter. Han har också gjort avgörande insatser för att presentera och lansera svensk nutida musik som exempelvis Bäck och Lidholm på den internationella scenen. Som inspiratör för Sveriges 500 000 körsångare är han oöverträffad.”

Körer har varit och är Eric Ericsons liv. Född i Borås 1918 i en pastorsfamilj och uppvuxen i en mycket musikaliskt aktiv frikyrkomiljö var körsången redan från början ett naturligt inslag i hans liv.
Han sjöng i gosskören i domkyrkan i Visby och under studietiden vid Musikhögskolan i Stockholm arbetade han som körledare i St Paulskyrkan.
1945 bildade han det som då hette Kammarkören, sedermera Eric Ericson Kammarkör och 1952 blev han chefdirigent för Radiokören, som han ledde under 30 år.

– Med kammarkören och som köransvarig på radion upptäckte jag att alla stora kompositörer hade komponerat för kör. Den första tiden med Kammarkören återupptäckte vi 1500- och 1600-talens musik. Sedan gick vi direkt på den moderna musiken, det inleddes med att Lidholm skrev vad som kom att bli ett nyckelstycke för oss, berättar Eric Ericson.
Under perioden 1951-1991 var han också huvuddirigent och konstnärlig ledare för manskören Orphei Drängar i Uppsala.

Ursprungligen utbildade han sig till kyrkomusiker vid Musikhögskolan i Stockholm. Efter ytterligare studier, huvudsakligen i Schweiz men också i Tyskland, England och USA, anställdes han som kantor i Jakobskyrkan i Stockholm. Inspirerande är ett ord som väl sammanfattar Eric Ericsons arbete både som kördirigent och lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där han blev professor i kördirigering 1979.

Han har alltid värnat a capellasången bland annat med motiveringen att kvalitén på sången ökar när sångarna inte kan luta sig mot ackompanjemang från instrument. Ett av hans relativt få engagemang utanför körmusikens område var när han dirigerade Mozarts opera Trollflöjten i Ingmar Bergmans filmatisering av operan.

Sedan han lämnade Radiokören 1982 har hans internationella åtaganden tagit över alltmer. Han har varit gästdirigent vid ett stort antal av världens större körer och är en efterfrågad gästlärare ute i världen.

1995 fick han Nordiska Rådets Musikpris för sina insatser och 1997 mottog han Polar Music Award.

KTHs Stora Pris, som i år uppgår till 850 000 kronor, utgår ur avkastningen från en donation av en anonym givare. Priset ska tilldelas svenska medborgare som genom epokgörande insatser eller upptäckter och skapande av nya värden, särskilt inom teknik men även inom vetenskap och konst, främjar vårt folks välstånd.
Bland tidigare femtiotalet pristagare finns Lennart Nilsson, Evert Taube, Kerstin Fredga, Östen Mäkitalo, Håkan Lans, Bodil Jönsson, Arne Ljungqvist och Pelle Petterson..
Priset delas ut vid KTHs installations- och promotionshögtid i Stockholms Stadshus, fredagen den 18 november.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera