Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 augusti 2005

Från modersmål till primalt mänskligt språk

En studie av språkutvecklingen hos bonoboapor är utgångspunkten för en ny bok som visar hur språk och kultur sammanvävs under barndomen. En av författarna, Pär Segerdahl, är filosof vid Centrum för bioetik vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

I boken Kanzi’s “Primal Language – The Cultural Initiation of Primates into Language”, klargörs resultat från en mångårig studie av hur kulturmiljön påverkar den tidigaste språkutvecklingen. Studien visar att förstaspråkutveckling är så tätt sammanvävd med barnets utveckling av den mänskliga livsformen i dess helhet att vi behöver ett nytt begrepp om de mest primära språkförmågorna som inte isolerar språket från kulturen i övrigt.
I boken utgår författarna från Sue Savage-Rumbaughs studier av språkförmågan hos apor. Hennes arbete har fascinerat forskare och lekmän över hela världen på grund av dess konsekvenser för vår syn på språkets evolution hos människan. Författarna visar att det revolutionerande med hennes studie är att den visar hur bonoboapan Kanzi utvecklade språk spontant samtidigt som han utvecklade en livsföring, eller kultur, med drag från både människa och bonobo. Boken ger nya insikter i hur språk och kultur sammanvävs under barndomen och föreslår ett nytt begrepp om vårt mänskliga förstaspråk: idén om ett primalt mänskligt språk, biologiskt mer relevant än det traditionella begreppet “modersmål”.

Om författarna:
Pär Segerdahl, docent i filosofi och verksam vid Centrum för bioetik vid Karolinska Institutet & Uppsala universitet har publicerat ett flertal filosofiska artiklar på området och boken Language Use (1996). Han leder för närvarande ett forskningsprojekt om naturligt beteende hos våra husdjur. Pär Segerdahl har ingått i ELSA programmets nätverk om biologins filosofi (strategiskt forskningsprogram som stöds av Stiftelsen för Strategisk Forskning).

William Fields är verksam vid den nya Great Ape Trust of Iowa i Des Moines (GATI), USA. Han var tidigare biträdande programdirektör vid the Language Research Centre i Atlanta.

Sue-Savage Rumbaugh är professor i biologi och psykologi vid Georgia State University, USA. Hon är för närvarande föreståndare för the Bonobo Research Program vid the Great Ape Trust of Iowa, USA.

Kontaktinformation
Mer information:
Docent Pär Segerdahl, 018-611 11 57 eller via e-post: par.segerdahl@bioethics.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera