Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 augusti 2005

Miljonanslag till Umeåprojektom simulatorstött lärande

Ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Umeå universitet och Stanford University, USA, kring simulatorundervisning inom röntgen har fått 1,4 miljoner kr i anslag från Wallenberg global learning network.

Ansvarig för projektet “Learning Radiology in Simulated Environments” är docent Jan Ahlqvist, enheten för oral diagnostisk radiologi, Inst. för odontologi. Det genomförs i samarbete mellan institutionerna för odontologi, omvårdnad, pedagogik, psykologi samt VRlab vid Umeå universitet och Stanford University Medical Media & Information Technologies (SUMMIT).

Förståelse av kroppens ofta komplexa uppbyggnad är av stor betydelse inom många områden inom medicinen, inte minst radiologi. Avsikten med projektet är att utveckla och utvärdera radiografiska datorsimuleringar som kan underlätta och förbättra förståelsen av komplicerad anatomi och hur den kan återges med olika avbildningstekniker. Målet är bl.a. att få kunskaper om s.k. kollaborativt lärande (med samverkan i grupp) är en effektiv träningsmetod vid simulatorstödd utbildning i radiologi och om träningen kan underlätta inhämtandet av kunskaper som är nödvändiga för hantering av kritiska situationer. Projektet är en fortsättning på ett forsknings- och utvecklingssamarbete vid odontologiska institutionen och VRlab i Umeå som lett fram till en prototyp av röntgensimulator för lärande inom radiologi.

Anslaget uppgår till 189 707 USD och löper över ett år med möjlighet till förlängning upp till tre år. Ungefär hälften av pengarna går en grupp vid Stanford, ledd av radiologen Garry Gold, och hälften till Umeå där Ahlqvist är huvudansvarig för hela projektet. Gruppen i USA är knuten till SUMMIT, som är en forskningsenhet vid medicinska fakulteten som bl.a. arbetar med simuleringar och lärande och som hyser datatekniker, pedagoger, beteendevetare m.fl.

Wallenberg global learning network (WGLN; http://www.wgln.org/) etablerades 1999 i samarbete mellan Stanford University och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Avsikten är att utveckla samarbete mellan Stanford och svenska institutioner i syfte att utveckla kunskap om lärande. En viktig del är att sammanföra experter inom olika områden, teknologi, beteendevetenskap, pedagogik osv och att utnyttja modern informations- och kommunikationsteknologi.

För ytterligare information kontakta:
Docent Jan Ahlqvist, tel. 090-785 61 72, mobil 070-617 617 2
epost: jan.ahlqvist@odont.umu.se

Se också http://scil.stanford.edu/news/facultyGrants.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera