Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2005

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm lanserar Global Executive MBA och vidareutvecklar Nordens ledande Executive MBA-program

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm lanserar i samarbete med Exportrådet en Global Executive MBA och utvecklar i samband med detta sitt erbjudande av Executive MBA på den nordiska marknaden.

– Den nya satsningen ger oss nya möjligheter att på allvar ta upp konkurrensen med de stora aktörerna på den internationella MBA-marknaden. Ambitionen har alltid varit att möta kraven från en mer internationell målgrupp och därför är det rätt att vi nu lanserar en Global Executive MBA samt att vi ger våra befintliga MBA-program även på engelska, säger professor Hans Tson Söderström vid Handelshögskolan, styrelseordförande i det nybildade IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Upplägget bygger på att deltagarna börjar med 12 veckors generell ledarskaps- och finansiell utbildning och därefter specialinriktar sig inom olika områden; Leading Innovation, Health & Life Sciences, Global och Financial Management. Samtliga specialinriktningar kommer att ges på engelska och även vara tillgängliga för deltagare på Handelshögskolans MBA-program i Riga och St.Petersburg. MBA-programmen vid Handelshögskolan i Stockholm är sedan 2000 rankade av Financial Times som Nordens bästa. Inriktningen Global Executive MBA ges på sammanlagt sex platser i Europa, Asien, USA och Latinamerika.

– Sverige står inför en stor utmaning vad gäller ledarskap och ledarförsörjning. Vi skall vara den viktigaste aktören i Sverige för att utbilda chefer som har rätt kompetens att möta de nya förutsättningarna på den mer internationella marknad vi nu agerar på. Det nya upplägget i våra Executive MBA program bygger på ett nytt sätt att tänka – på en gemensam bas bygger vi ytterligare möjligheter till specialisering inom ramen för en MBA, säger Jan-Mikael von Schantz, VD på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wiström, Ansvarig Executive MBA, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-586 175 51 / 070-651 21 43 /, e-mail: karin.wistrom@ifl.se

Peter Rovér, Marknads- & Informationschef, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-586 175 33 / 070-249 42 24 /, e-mail: peter.rover@ifl.se

Jan-Mikael von Schantz, VD IFL vid Handelshögskolan I Stockholm School of Economics Tel: 08-586 175 92 / 070-513 64 40, e-mail: jan-mikael.von.schantz@ifl.se

Hans Tson Söderström, professor, Styrelseordförande IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-586 175 45 / 070-813 28 20, e-mail: hans.tson.sorderstrom@ifl.se

Om Executive MBA vid IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

Executive MBA vänder sig till dem som har en akademisk examen och minst fem års kvalificerad yrkeserfarenhet med sikte på ledande befattningar inom näringsliv och förvaltning. Programmen leder till en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Programmen är på deltid och sträcker sig över två år. Det kombinerar teori och praktik på ett sätt som ger stark koppling till deltagarnas affärsmiljöer och tidigare erfarenheter. Handelshögskolans Executive MBA rankas sedan år 2000 som Nordens bästa på Financial Times årliga ranking av världens ledande Executive MBA.

Efter tolv veckors generell ledarskaps- och finansiell utbildning ges följande inriktningar:
o Leading Innovation (affärsutveckling & IT)
o Health & Life Sciences (för hälsosektorn)
o Financial Management (starkt fokus på finans och ekonomi i storföretag)
o Global Executive MBA (internationella affärer)

Vid Handelshögskolan i Stockholm ges sedan 2004 även en ettårig MBA på heltid.

Om IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

Executive Education och IFL har fört samman sina verksamheter och bildar – under namnet “IFL vid Handelshögskolan i Stockholm” – en av Europas största och ledande aktörer för verksamhets- och ledarutveckling. Företaget finns representerat i Sverige, Norge, Finland, Bryssel och Ryssland och är systerbolag till SSE Riga i Lettland. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm erbjuder öppna och företagsanpassade utvecklingsprogram och tjänster inom management, ledarskap, organisation och affärsutveckling.

IFL vid HHS bedriver även verksamhet genom delägarskap i utvecklingsbolaget IFL Entrepreneur och forskningsstiftelsen Marknadstekniskt Centrum (MTC). Inom verksamheten finns även kursgårdarna Kämpasten i Sigtuna och Passage du Nord i Bryssel. Se www.ifl.se.

Om samarbetet mellan IFL och Exportrådet

Samarbetet innebär att Exportrådets “The Global Executive MBA” kommer att ingå i Handelshögskolans utbud av Executive MBA-program. Exportrådet i samarbete med Center for Continuing Education at Copenhagen Business School och INSEAD´s Center for Advanced Learning Technoligies lanserade “The Global Executive MBA” hösten 1999. Sedan dess har fem program genomförts och närmare 100 personer utexaminerats.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera