Artikel från vr_admin
24 augusti 2005

FOI bidrar till att förebygga terrorism och organiserad brottslighet i Europa

I stenhård konkurrens finns FOI med i ett av tretton forskningsprojekt som fått pengar till forskning för att bekämpa terrorism inom EU:s program för säkerhetsforskning. – Projektet handlar om att förbättra samarbetet mellan länder för att mer effektivt kunna bekämpa terrorism och organiserad brottslighet, berättar Martin Rantzer, avdelningschef vid FOI.

Projektet ska möjliggöra för olika myndigheter och nationer att snabbt, säkert och effektivt kunna utbyta information, få stöd för sammanställning och analys av data. Det är en förutsättning för att kunna få och ge varning på ett tidigt stadium för planerade terroraktioner och andra svåra brott.

– Inom FOI har vi en rad olika forskningsområden som kommer att spela en viktig roll i projektet, berättar Martin Rantzer. Till exempel är FOI internationellt framstående inom området informationsfusion och verktyg och metoder för scenarier. Informationsfusion är oerhört viktigt område för att utveckla metoder för snabb hantering och sammanställning av stora mängder data. Avancerad scenariemetodik är en viktig del bl a i olika typer av analyser och hotbedömningar.

Projektet har titeln Highway to security: Secure interoperability of intelligence services och leds av Saab. Förutom FOI medverkar ytterligare ett tiotal företag och organisationer, bl a EADS, TeliaSonera och Nokia. Myndigheter från Sverige, Finland och Baltikum medverkar i en referensgrupp. Från Sverige ingår bl a Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen.

Totalt har 13 projekt har fått finansiering bland de 156 förslag som kommit in till EU-kommissionen. En panel av oberoende experter har stått för urvalet. Den totala budgeten för de finansierade projekten är 15 miljoner Euro. Säkerhetsforskning kommer att vara en del av EU:s kommande sjunde ramprogram för forskning (2007-2013) där området säkerhet och rymd har en föreslagen budget på cirka 570 miljoner Euro per år.

Kontaktinformation
Martin Rantzer, chef för FOI:s avdelning Ledningssystem, 070-927 73 14
Per-Erik Johansson, sammanhållande för FOI:s medverkan i EU:s säkerhetsforskningsprogram, 070-649 66 45
Åsa Ivarsson, presskontakt 073-444 77 55

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera