Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 augusti 2005

FOI banar väg för svenskt samarbete med amerikansk säkerhetsforskning

Sverige och USA ska samarbeta kring forsknings- och utvecklingsfrågor inom säkerhetsområdet. FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) har fått i uppdrag av regeringen att etablera ett samarbete och förhandla fram ett samarbetsavtal med USA:s säkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security). Aktuella forskningsområden kan t ex bli skydd mot farliga ämnen samt gräns- och transportsäkerhet inklusive hamnsäkerhet.

Regeringsuppdraget innebär att FOI ska i samverkan med andra myndigheter förhandla fram ett förslag till avtal med det amerikanska säkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) angående forsknings- och utvecklingsfrågor inom det civila säkerhetsområdet. FOI är en välkänd organisation för det amerikanska säkerhetsdepartementet med god erfarenhet av internationella avtal och har därför etablerats som lämplig svensk part i förhandlingsarbetet.

– Sverige har en framstående säkerhetsforskning som är efterfrågad på den internationella arenan och vi är bland de första nationerna som USA:s säkerhetsdepartement väljer att ingå ett bilateralt avtal med. Det här kommer att leda till konkreta projektavtal för Sverige, säger Eva-Lotta Kraft, chef för FOI:s avdelning för strategi och marknad.

Det amerikanska säkerhetsdepartementet* *har visat stort intresse för samarbete med svenska aktörer inom forsknings- och utvecklingsområdet. De vill gå in i ett långsiktigt partnerskap baserat på ett bilateralt avtal. Avtalet ska innefatta dialog om prioriteringar inom det civila forsknings- och utvecklingsområdet, informationsutbyte, samarbetsprojekt och gästforskarutbyten. Dessutom vill de ge svenska aktörer möjlighet att offerera uppdrag inom säkerhetsdepartementets prioriterade forskningsområden. Sverige bedöms ha goda möjligheter att etablera samarbete med USA:s säkerhetsdepartement inom områden som bl a rör skydd mot farliga ämnen samt gräns- och transportsäkerhet inklusive hamnsäkerhet.

Idag finns inga bilaterala avtal mellan Sverige och USA för att möjliggöra och reglera forskningssamarbete inom det amerikanska säkerhetsdepartementets ansvarsområde. Ett bilateralt avtal är en förutsättning för att etablera svenska forskningsaktörer som långsiktiga partners till säkerhetsdepartementet.

FOI fungerar som sammanhållande part i förhandlingarna, och kommer att samverka med Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Statens räddningsverk (SRV), Kustbevakningen (KBV), Verket för innovationssystem (VINNOVA), Vetenskapsrådet och Smittskyddsinstitutet (SMI). Som ett viktigt underlag i förhandlingarna används den säkerhetsforskningsstrategi “Kunskap för säkerhets skull” som VINNOVA med flera lade fram i februari 2005.

FOI skall lämna och redovisa ett förslag till avtal och redovisa senast 30 november, 2005.

Kontaktinformation
Eva-Lotta Kraft, Avdelningschef Strategi och marknad FOI 08-555 032 00, 073-444 77 00, evalotta.kraft@foi.se
Lars Sandström, Internationell samordnare FOI, 013-37 81 29, 070-927 70 71, lars.sandstrom@foi.se
Johan Axell, kommunikationsdirektör FOI, 08-555 030 18, 070-277 03 62

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera