Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 augusti 2005

Barnskötare utbildas till lärare direkt på arbetsplatsen

Förskolor i Borås, Göteborg och Lerum kommer att fungera som högskolor under cirka två år. Där ska barnskötare utbildas till lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass. Pilotprojektet kallas ALV – AktionsLärande Validering och startade i augusti på Högskolan i Borås.

Syftet med ALV-projektet är att få fler behöriga lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass. Projektet syftar även till att finna en ny utbildningsväg för dem som har praktisk erfarenhet av arbete i förskola/förskoleklass. Med ALV-projektet vill man också få underlag till forskning om synliggörande av reell kompetens.

Högskolan i Borås kommer forskningsvis att följa projektet ända från start genom professor Dennis Beach. ALV-projektet ingår också som en del i ett större forsknings- och utvecklingsprojekt där utforskandet av möjligheterna att använda aktionslärande för att skapa aktionslärande organisationer är huvudtemat. Här finns också forskningsstöd och kontakter genom Centrum för Aktionslärande i Sverige till Revans center for Action learning & Research vid University of Manchester.

Projektet är en samverkan mellan Högskolan i Borås, Borås Stad, Göteborgs Stad, Lerums kommun, Valideringscentrum i Göteborgsregionen och Centrum för Aktionslärande i Sverige.

Utbildningens gång
Utbildningen pågår i cirka två år med start höstterminen 2005. Barnskötarna studerar på halvfart höstterminen 2005 och sedan 20 % (en dag i veckan) från och med vårterminen 2006. Sammanlagt ska 28 barnskötare delta i ALV-projektet.

Utbildningen börjar med validering av redan befintlig kompetens och fortsätter därefter med aktionslärande på arbetsplatsen för att uppnå målsättningarna i de kurser som ännu inte godkänts. Examinationsprocessen pågår hela tiden, men examination sker när tillräcklig kompetens uppnåtts, dock inte förrän efter tre terminers aktionslärande och utbildning.

Kontaktinformation
Kontaktperson vid Högskolan i Borås
Annika Malm
033-435 43 13, 0703-58 38 52
annika.malm@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera