Tema

Internationell forskningskonferens om bedömningar och beslut

Vad är det som styr politikers och näringslivstoppars beslut i akuta lägen? Är det möjligt att göra rationella bedömningar av situationer som är både riskfyllda och osäkra? Det är frågor som diskuteras under den internationella forskningskonferens om bedömningar och beslutsfattande som inleds idag.

– Konferensen handlar om beslutsfattande och ställningstaganden samt om hur människor hanterar osäkerhet och riskfyllda situationer, säger Anna-Lena Erixon, en av de lokala arrangörerna och doktorand vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Forskare från hela världen deltar i arrangemanget. Intresset har varit särskilt stort från dem som forskar om psykologiskt och ekonomiskt beslutsfattande.

Samtliga föreläsningar och workshops är öppna för media.
Tid: 22/8 – 24/8 2005
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet
Språk: Engelska

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Anna-Lena Erixon, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 38 90, mobil 0739-410 210 e-post alen@psychology.su.se
Tommy Gärling, professor Göteborgs universitet,
tfn 031-773 18 81 e-post tommy.garling@psy.gu.se
Henry Montgomry, professor Stockholms universitet,
tfn 08-16 38 25 e-post hmy@psychology.su.se

Internationell forskningskonferens om bedömningar och beslut

 lästid ~ 1 min