Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 augusti 2005

Satsning på kompetensutveckling för socialtjänsten i Stockholm stad

Karolinska Institutet startar en ny skräddarsydd utbildning för 1500 av socialtjänstens anställda i Stockholms stad. Det är utbildning i kognitiv beteendeterapi som kommunen beställt, genom Kompetensfonden, för personal inom individ- och familjeomsorgen.

– Vi ser med tillfredsställelse att den utbildning som Stockholms stad kommer att ge sin personal innebär att nya forskningsrön kommer de kanske mest behövande till del genom det dagliga arbetet med klienter, säger Elisabet Asplund, VD Karolinska Education AB, Karolinska Institutets utbildningsbolag.

Valet av utbildning gjordes utifrån den forskning som finns inom individ och familjeomsorg. De metoder som visat ett gott resultat i aktuell forskning bygger ofta på kognitiv beteendeterapi när det gäller de målgrupper som socialtjänsten kommer i kontakt med. Flera av de nya arbetsmetoder som införs inom Stockholms stad bygger på kognitiv grund, till exempel MST (Multisystemisk terapi för utagerande ungdomar) och KOMET (föräldrastödsprogram). Kompetensfonden har därför vänt sig till Karolinska Education, som nu har utformat en 5-poängsutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT. Kurserna startar den 18 augusti och utbildningarna pågår hösten 2005 och under 2006.

– Det är mycket glädjande att drygt 1500 personer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg har nappat på vårt erbjudande. Jag är särskilt glad att denna kompetensutveckling har erbjudits personal i socialtjänst som sällan får liknande möjligheter, säger Rolf Mirlas, direktör Kompetensfondens kansli, Stockholms stad.

– Klienterna är vuxna och barn och ungdomar med olika problem – droger, våld, kriminalitet, dåligt mående, psykiska problem, kaotisk ekonomi. Det första kursdeltagarna får lära sig är att utreda vad som vidmakthåller det nuvarande beteendet. Varför är Kalle kriminell? Vad vinner han på sitt beteende? Samtidigt med detta får kursdeltagarna börja lära sig motiverande samtal.

– Att kunna möta och samtala med individer på ett sätt som kan öka motivationen att förändra sig utifrån sina egna värderingar och målsättningar. KBT är en effektiv metod och den inriktning inom psykoterapin som växer snabbast med tanke på forskningsmängden, säger Eva Magoulias, kursansvarig psykolog och psykoterapeut.


För mer information kontakta:
Eva Magoulias, kursansvarig, Karolinska Institutet, tfn 08-517 796 03, 070-460 23 49.
Richard Markstedt, projektledare Karolinska Education, tfn 08 -524 865 46.
Kristin Marklund, projektledare Kompetensfonden, Stockholms stad, tfn 08-508 29 568.

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera