Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 augusti 2005

Första heltäckande boken om kroppens elektriska signaler

Information om kroppens elektriska aktivitet spelar en viktig roll i dagens diagnostik och behandling, speciellt i samband med sjukdomar i hjärtat och hjärnan. I den nyutkomna boken Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications (Elsevier/Academic Press) presenteras den hittills mest omfattande beskrivningen av analysmetoder av kroppens elektriska signaler.

Boken inkluderar metoder som är avsedda för kliniskt bruk såväl som metoder utvecklade för forskning. Speciell uppmärksamhet ägnas åt analys av svaga hjärnsignaler och små variationer i hjärtrytm; två områden som på senare tid rönt mycket stort intresse i forskningsvärlden och som ger helt nya diagnostiska möjligheter.

Boken är författad av Leif Sörnmo och Pablo Laguna, verksamma som professorer vid universiteten i Lund respektive Zaragoza i Spanien; båda med lång erfarenhet av forskning och undervisning inom medicinsk signalbehandling.

Boken är författad utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och vänder sig till högskolestudenter, civilingenjörer, läkare och forskare med intresse för medicinsk teknik.

– Det har funnits ett mycket stort internationellt behov av en sådan här lärobok, framförallt i den senare delen av civilingenjörsutbildningarna. Forskarnas alltmer stressade situation gör dock att det idag författas alltför få läroböcker, kommentarer Leif Sörnmo som tillsammans med sin spanske kollega arbetat aktivt med boken de senaste åren.

Utöver diagnosmöjligheter finns apparater för implantering som utgår från kroppens elektriska signaler, t ex defibrillatorn som automatiskt genererar en kraftig puls vid hjärtstopp, och den nyutvecklade elektriska stimulatorn som minskar risken för epileptiska anfall. Ett annat tillämpningsområde är registrering och analys av hjärnsignaler för att hjälpa gravt handikappade att kommunicera med omvärlden.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Leif Sörnmo, professor i Elektrovetenskap, Lunds Tekniska Högskola, Leif.Sornmo@es.lth.se, 046-222 90 23, 070-660 50 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera