Artikel från Uppsala universitet
5 augusti 2005

Svenska kvinnors sexualitet i ny avhandling

Tolv procent av svenska kvinnor har någon gång under livet utsatts för sexuellt tvång. Dessa kvinnor är ofta inte lika nöjda med sitt sexualliv och har svårare att få orgasm. Katarina Öberg har under sitt avhandlingsarbete i neurovetenskap vid Uppsala universitet undersökt kvinnors sexualitet. Disputationen äger rum den 2 september.

Vilka faktorer har betydelse för sexuellt välbefinnande hos svenska kvinnor? Vilka faktorer har samband med sexuella oförmågor, såsom svårighet att få orgasm, eller torrhet och smärta vid samlag? Katarina Öberg har under sitt avhandlingsarbete studerat svenska kvinnors sexualitet med utgångspunkt från kvinnors egna upplevelser. Förhoppningen är att studierna ska kunna leda till ett bättre kliniskt omhändertagande av kvinnor med sexuell problematik.

Av 1335 tillfrågade kvinnor i åldern 18-74 år, hade tolv procent utsatts för sexuellt tvång någon gång under livet åtminstone en gång. Sexuellt tvång definierades av kvinnan själv. Av dessa hade hälften utsatts fler än en gång och den vanligaste formen av sexuellt tvång var vaginal penetration. Sexuellt tvång var negativt associerat med kvinnans sexuella funktion, framförallt orgasm, och med sexuell tillfredsställelse.

– Att någon gång under livet ha blivit sexuellt missbrukad inverkar negativt på kvinnans framtida sexuella välbefinnande, säger Katarina Öberg.

Hon undersökte också hur svenska kvinnor uppnår första orgasmen. Äldre kvinnor fick oftare sin första orgasm vid vaginalt samlag än yngre som oftare fått sin första orgasm vid onani. Avsevärt färre kvinnor fick orgasm genom samlag än genom partnerns manuella smekningar. Lättast att få orgasm fick kvinnor som tyckte sexualiteten var viktig, debuterat sexuellt relativt tidigt och ansåg sig vara mer lättänd än de flesta. För den sexuellt aktiva kvinnan var orgasm viktigt för sexuellt välbefinnande.

Samtidigt visar resultaten i en av avhandlingens fyra studier att sexuellt aktiva kvinnor inte alltid upplevde sexuella oförmågor som ett problem. Knappt hälften av de som inte fick orgasm upplevde det som ett problem, till skillnad från 60-70% av dem som upplevde torrhet och smärta vid samlag. Hos de kvinnor som upplevde oförmågorna som ett problem var det stor sannolikhet att även partnern hade oförmågor, eller att parrelationen inte var tillfredställande. I detta fall ingick 926 sexuellt aktiva, kvinnor i åldern 18-65 år med fast heterosexuell relation, i studien.

Avhandlingen är baserat på data från undersökningen “Sex i Sverige”, som initierades av Folkhälsoinstitutet och genomfördes vid Uppsala universitet 1996 under ledning Bo Lewin, professor i sociologi.

Kontaktinformation
Katarina Öberg kan nås på tel. 073-663 5427

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera