30 juni 2005

Proteinet clusterin kan avslöja begynnande Alzheimers sjukdom

För att kunna tidigarelägga behandling av Alzheimers sjukdom är det viktigt att känna till ämnen i kroppen som markerar att en person är drabbad. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att förhöjda nivåer av proteinet clusterin eventuellt kan avslöja att en person bär på sjukdomen.

Alzheimers sjukdom antas debutera hela 20 till 30 år innan symtomen märks. För att personer med begynnande sjukdom ska kunna få behandling är det därför viktigt att tidigt kunna diagnostisera dessa. Ett sätt att tidigt ta reda på om en person är drabbad är att studera olika så kallade sjukdomsmarkörer. Det innebär att forskarna i olika kroppsvätskor och vävnader letar efter specifika molekyler som markerar att en person bär på sjukdomen.

Med lic Anna-Maria Nilselid har i sin avhandling studerat proteinet clusterin i hjärnvävnad och ryggmärgsvätska hos Alzheimerpatienter. Alzheimers sjukdom karaktäriseras av att hjärnvävnadens nervceller bryts ned och att antalet så kallade senila plack och neurofibrillära nystan ökar. De senila placken består främst av peptiden beta-amyloid och nystan av hyperfosforylerat protein tau. Proteinet clusterin framställs i hjärnan av astrocytceller, vilka aktiveras runt de senila placken vid Alzheimers sjukdom.

Avhandlingen visar att clusterinnivån är förhöjd i storhjärnan som är en del av hjärnan som är förknippad med Alzheimers sjukdom. Däremot visade sig nivåerna vara normala i lillhjärnan, en del av hjärnan som inte påverkas speciellt mycket av Alzheimers sjukdom.
– Jag antar därför att clusterin är ett ämne som är inbladat i uppkomsten av sjukdomen. När jag undersökte clusterin vidare visade det sig att det fanns dels i astrocyterna och nervcellerna, dels i de senila placken. Clusterin fanns dock inte i alla senila plack, och jag tror därför inte att clusterin primärt bidrar till plackbildningen, säger Anna-Maria Nilselid.

Ryggmärgsvätska kan påvisa olika förändringar i hjärnan. I den är det möjligt att hos levande personer mäta en form av peptiden beta-amyloid samt proteinet tau, två ämnen som indikerar om en person har Alzheimers sjukdom. Anna-Maria Nilselid undersökte i sin avhandling om även proteinet clusterin är ett ämnen som i ryggmärgsvätskan kan påvisa sjukdomen. I avhandlingens sista studie visar resultaten att Alzheimerpatienter har ungefär 25 procent högre nivåer av clusterin än friska individer.

– Ökningen av clusterin i hjärnvävnad kan alltså ses också i ryggmärgsvätskan, men på grund av att clusterinvärdena hos patienter och friska kontrollpersoner inte skiljer sig tillräckligt mycket kan inte patienter särskiljas från kontrollpersoner med tillräckligt stor marginal med hjälp av clusterin i ryggmärgsvätska. Clusterin utesluts därför i nuläget som biokemisk markör för Alzheimers sjukdom, men fortsatta studier kan eventuellt visa annat, säger Anna-Maria Nilselid.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för laborativ neurovetenskap
Avhandlingens titel: Clusterin in brain and cerebrospinal fluid in Alzheimer’s disease
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Med lic Anna-Maria Nilselid, telefon: 031-93 31 13, 0736-63 67 27, e-post: anna-maria.nilselid@neuro.gu.se, aml_mag@hotmail.com

Handledare:
Professor Kaj Blennow, telefon: 031-343 24 15, e-post: kaj.blennow@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera