Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2005

Samarbete avgörande för svenska storföretags förmåga att skapa innovationer

Många storföretag framhåller betydelsen av att skapa innovationer i samarbete med andra företag, men få samarbeten blir av och av dem som påbörjas misslyckas många. Bristen på framgångsrika samarbeten hämmar företagens konkurrenskraft eftersom allt färre företag kan skapa innovationer på egen hand i en global marknad. Den slutsatsen drar Håkan Linnarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), i sin avhandling “Alliances for Innovation”.

För att lyckas med samarbeten kring innovationer behöver storföretagen kunna skapa tydliga och välspecificerade samarbetsavtal utan att hämma den dynamik och flexibilitet som innovationer kräver.

− Nyckeln till framgång är att anpassa samarbetet till innovationens karaktär och att designa innovationen så att den lättare kan tas fram i samarbete mellan företag, säger Håkan Linnarsson.

Utmaningen ligger inte enbart i att få det externa samarbetet att fungera, det finns ofta konkurrerande uppfattningar och aktiviteter internt som leder till ett för tidigt avslut av samarbetet. En avgörande faktor för att samarbetet ska fungera är att ledningarna inom respektive företag från början urskiljer de kritiska faserna och fokuserar på dem. Håkan Linnarsson pekar i sin avhandling på hur de kritiska faserna skiljer sig åt mellan olika typer av innovationer och vilka faktorer som är viktiga i respektive fas.

− Det finns ingen generell modell för alla typer av innovationer som utvecklas i samarbete mellan företag, vilket många företag tycks tro. Utvecklingsprocessen ser till exempel olika ut för konsumentvaror och för komplexa system till industrin, säger Håkan Linnarsson.

Doktorsavhandlingen “Alliances for Innovation – A structural perspective on new business development in cooperative ventures” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm: e-post efi@hhs.se

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Håkan Linnarsson, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 0705-18 94 27
E-post: hakan.linnarsson@teliasonera.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera