Artikel från Uppsala universitet
27 juni 2005

Ny kunskap om hur cellernas proteinbildning regleras

Uppsalaforskarna Johan Elf och Måns Ehrenberg publicerar nya rön om hur cellernas proteinbildning regleras i det allra första numret av den vetenskapliga tidskriften PLoS Computational Biology.

När celler växer och förökar sig måste de hela tiden göra nya proteiner från sina byggstenar, livets 20 aminosyror. Proteinerna sätts ihop av ribosomerna, som förflyttar sig längs budbärar-RNA-molekylerna och läser av och översätter informationen till de aminosyrasekvenser som bestämmer funktionen hos cellens alla proteiner.

Snabb celltillväxt kräver att tillgången på varje typ av aminosyra motsvarar efterfrågan i proteinsyntesen. I bakterier finns en kontrollmekanism som reglerar syntesen av cellens aminosyror så att balansen mellan tillgång och efterfrågan för enskilda aminosyror snabbt återställs efter varje avvikelse. Mekanismen har man känt till sen tidigare och kallat för attenuering av transkription. Johan Elf och Måns Ehrenberg vid Uppsala universitet har tagit fram en matematisk modell för hur mekanismen fungerar.

Attenueringen mäter hastigheten av ribosomens förflyttning längs budbärar-RNA. När tillgången på någon aminosyra blir för liten i relation till efterfrågan går förflyttningen långsamt. Kontrollmekanismen känner av detta och signalerar en ökad produktion av den aktuella aminosyran.

Johan Elfs och Måns Ehrenbergs arbete förklarar hur kontrollmekanismen kan bli så hyperkänslig att den känner av även mycket små obalanser mellan tillgång och efterfrågan. De klargör också orsaken till de molekylära skillnader som finns mellan de mekanismer som kontrollerar syntesen av aminosyrorna histidin och tryptofan.

Arbetet publiceras i Public Library of Science (PLoS) Computational Biology, en ny vetenskaplig tidskrift som tillämpar så kallad open access, vilket innebär att rönen är fritt tillgängliga på internet och att författarna har upphovsrätten till sina artiklar. Public Library of Science är en organisation som publicerar flera vetenskapliga tidskrifter, av vilka den första var PLoS Biology, som har blivit mycket ansedd.

Länk till Public Library of Science: www.plos.org

Kontaktinformation
Johan Elf, forskare, tel: 018-471 40 32, e-post: johan.elf@icm.uu.se
Måns Ehrenberg, professor i molekylärbiologi, tel: 018-471 42 13, mobil: 0704-33 23 81, e-post: mans.ehrenberg@xray.bmc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera