Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2005

Pedagogisk forskning inom sameskolan

För att synliggöra och utveckla kunskap om hur den samiska skolan vidmakthåller, stärker och utvecklar den samiska identiteten och viljan att lära har Luleå tekniska universitet och Samisk Högskola i Kautokeino tilldelats drygt 3,4 miljoner kronor till ett nytt forskningsprojekt.Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden och projektet leds av Gunilla Johansson från LTU och Asta Balto från Samisk högskola.

Syftet med forskningsprojektet är att synliggöra och utveckla kunskap om hur den samiska skolan – en skola förankrad i samisk kultur och tradition – vidmakthåller, stärker och utvecklar den samiska identiteten och viljan att lära. Forskningsprojektet ska studera villkoren för att utveckla en praxis i skolan som i större grad tar tillvara det samiska tänkandet för att på så sätt bygga upp och stärka en kulturell förankring.

Forskning ska även belysa de olika aktörernas roller; rektorerna som ledare i skolutvecklingen, lärarnas ansvar och deltagande i skolutveckling och lärprocesser, samt barnens/elevernas och föräldrarnas ansvar och delaktighet i skolutvecklingen.
Projektetet genomförs på sameskolorna i Gällivare och Jokkmokk och lokala resurspersoner kommer att engageras i arbetet.

– Lärarna kommer att f¨å fördjupa sig i aktionsforskning och aktionslärande för att öka kompetensen och erhålla redskap för att utveckla och förändra den egna verksamheten. De ska även skaffa sig kunskaper om hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång för att beskriva och analysera förändringsprocessen i den berörda pedagogiska miljön, säger Gunilla Johansson, tf ämnesföreträdare i pedagogik och verksam vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Lärarna blir på detta sätt aktiva parter i ett aktionsforskningsprojekt där praktik och teori går hand i hand. Rektorerna Carina Sarri, Gudrun Kuhmunen och Kerstin Pitts Omma är ansvariga verksamhetsledare på sameskolorna.

Totalt har projektet beviljats 3.495.709 kronor för perioden 2005-2007.
Huvudfinansiär är Interreg III A Nord, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medfinansiärer är Sametingen i Sverige och Norge, Luleå tekniska universitet, Samisk högskola i Kautokeino samt länsstyrelsen i Norrbottens län.

Mer information finns på projektets hemsida – www.ltu.se/web/pub/jsp/polopoly.jsp?d=2740

Kontaktinformation
Upplysningar: Gunilla Johansson, tel. 0920-49 15 35, 070-249 15 35, gunilla.johansson@ltu.se, Asta Balto 0047-7848 77 30, 0047-9514 85 56, asta-m.balto@samiskhs.no eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera