Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2005

Parkinsonpatienter riskerar undernäring

Många äldre patienter med Parkinson’s sjukdom riskerar undernäring. Trots tillräckligt energiintag förlorar de i vikt, även i ett tidigt skede av sjukdomen.

I en studie genomförd vid Linköpings universitet gick 19 av 28 patienter ned i vikt inom två år. Samtidigt förvärrades deras symtom och dosen av läkemedlet dopamin ökade, de fick större behov av vila och deras kognitiva funktioner avtog. Ändå ökade deras energiintag per kg kroppsvikt – men de åt allt mindre fast föda, frukt och grönsaker.

Resultaten av studien redovisas i en doktorsavhandling av Birgitta Lorefält vid avdelningarna för omvårdnad och geriatrik.

28 patienter (15 nydiagnostiserade och 13 som tidigare blivit behandlade för sin sjukdom) och 28 friska kontrollpersoner ingick i studien. Ingen av patienterna hade någon annan sjukdom som kunde påverka näringstillståndet och alla hade eget boende. Detsamma gällde för kontrollerna.

Deltagarna undersöktes med avseende på kroppsvikt, kroppsfett, symtom på Parkinson’s sjukdom, kognitiv funktion, sväljningsfunktion, mun och tandstatus, energiutgifter i vila, matvanor, näringsintag, luktfunktion och fysisk aktivitet. Undersökningen gjordes tre gånger med ett års intervall på de nydiagnostiserade patienterna, och två gånger på de tidigare behandlade. 26 av patienterna fullföljde studien och resultaten jämfördes med 26 kontroller, då alla patienter hade behandlats med L-dopa i minst ett år.

Såväl år 1 som år 2 minskade antalet patienter som kunde handla och laga sin mat. De vilade allt längre tid på dagen, och fler patienter hade sämre luktsinne och sväljningsfunktion jämfört med kontrollerna. År 2 hade patienterna även lägre kroppsvikt, mindre kroppsfett och mindre fysisk aktivitet än kontrollerna, men energiutgifterna per kg kroppsvikt förändrades inte över tid. Det var ingen signifikant skillnad mellan patienter och kontroller beträffande intag av energi, protein, fett och kolhydrater. Patienterna åt färre fullständiga och tillagade måltider år 2 än år 1.

19 av patienterna, eller tre av fyra, förlorade i vikt mellan år 1 och år 2 (0,5 – 8 kg), trots ökat energiintag per kg kroppsvikt. Under samma tid ökade kontrollpersonerna sin vikt.

Avhandlingen heter Weight loss in elderly patients with Parkinson’s disease.

Kontaktinformation
Birgitta Lorefält kan nås på 013-227847, 0730-221037, birgitta.lorefalt@imv.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera