Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2005

Även unga diabetiker har njurpåverkan

Redan i tonåren kan man hos typ1-diabetiker se tecken på njurskada. Det visar resultaten från en ny avhandling från Karolinska Institutet. Nära normal blodsockernivå minskar risken för skada.

Diabetesnjurskada är en av de vanligaste långtidskomplikationerna vid diabetes och drabbar upp till 30 procent av patienter med typ1-diabetes efter cirka 25-30 års sjukdom. När njurarnas funktion helt upphört behöver patienterna gå i dialys eller njurtransplanteras. Det första kliniska tecknet på njurskada är att små mängder av äggviteämnet albumin läcker ut i urinen. Men genom att ta vävnadsprover från njurar hos yngre patienter som ännu inte fått äggviteämne i urinen har Torun Torbjörnsdotter kunnat se förändringar i njurarna redan i tonåren. Hon har undersökt 46 typ1-diabetiker mellan 13-25 år som haft diabetes i cirka tio år.

– Förändringarna startar när sjukdomen bryter ut och förvärras bland annat av dålig blodsockerkontroll och högt blodtryck. Därför är viktigt att hålla sig så nära normala blodsockernivåer som möjligt, även när man är ung, säger Torun Torbjörnsdotter, barnläkare Karolinska Universitetssjukhuset och författare till avhandlingen vid institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet.

Föräldrar till barn med diabetes har här ett tungt ansvar. Det kan vara svårt att ge rätt mängd insulin till barn eftersom man inte alltid vet hur mycket de kommer att äta och tonåringar lever sällan ett regelbundet liv.

– Men det lönar sig alltid att förändra sina vanor och förbättra blodsockerkontrollen. Andra studier har visat att förändringarna kan bromsas eller till och med förbättras om man håller en nära normal nivå. Tack vare mer kunskap och förbättrade läkemedel hoppas vi också att andelen som får diabetesnjurskada kommer att minska i framtiden, säger Torun Torbjörnsdotter.

Diabetes ökar bland barn under 5 års ålder och idag behandlas cirka 900 barn och ungdomar för diabetes bara på Karolinska Universitetssjukhuset.

Avhandlingens titel:
Glomerulopati hos normalalbuminuriska tonåringar med typ1-diabetes. Samband mellan struktur, funktion, metabol kontroll och ambulatoriskt blodtryck.

Författare:
Torun Torbjörnsdotter, institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet. Telefon: 070-4825998, e-post: Torun.Torbjornsdotter@klinvet.ki.se

Disputationen har ägt rum.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera