Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2005

Internationell konferens belönade forskare från Mittuniversitetet

Vid en stor internationell konferens i Oslo nyligen, med deltagare från 19 länder, belönades Birgitta Svensson med The Kirkpatrick Award. Konferensen är världsledande inom området för mekanisk massa. Samtliga fem föredrag från Mittuniversitetet fanns med i slutomgången när vinnaren utsågs.

Birgitta Svensson vid Institutionen för naturvetenskap forskar om hur olika processbetingelser vid mekanisk massatillverkning påverkar vedens ytegenskaper. Utrustningen hon använder för att mäta friktion under de betingelser som gäller vid de gigantiska friktionsprocesser som sker vid tillverkning av mekaniska massor är unik. Med hjälp av utrustningen kan Birgitta Svensson redovisa hur friktionen ändras vid olika temperaturer och efter olika kemiska behandlingar.

Den här kunskapen utgör början till en helt ny förståelse för vad som egentligen sker inuti en raffinör, där vedfibern bearbetas för användning i olika pappersprodukter. Förhoppningsvis kommer företag som tillverkar mekanisk massa i framtiden att kunna använda kunskapen till optimering (tex. för att få bästa möjliga massakvalité vid en viss energiförbrukning, eller lägsta möjliga energiförbrukning vid en bestämd massakvalité), säger Birgitta Svensson.

Vid konferensen deltog åtta doktorander från Mittuniversitetets skogsindustriella forskningsprogram FSCN, Fibre Science and Communication Network, med fem föredrag och tre posterpresentationer.

The Kirkpatrick Award delas ut till författaren av det bästa bidraget i gruppen av dem som för första gången presenterar sitt arbete vid en stor internationell konferens. Graden av nytänkande och kvaliteten i den skriftliga och muntliga presentationen avgör vem som får The Kirkpatrick Award.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Birgitta Svensson, forskarstuderande, telefon 060-14 87 11 eller 070-627 33 14.
Hans Höglund, professor, telefon 060-14 89 45 eller 070-638 55 18.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera