Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2005

Designprojekt fram när Svensk Form och VR samarbetar

Under Designåret uppmärksammas spännande designforskning i en gemensam satsning från Vetenskapsrådet och Svensk Form. Två lokalprojekt inom Svensk Form får 150 000 kronor vardera.

Det ena projektet är Design, demokrati och drama i Skåne, och det andra är Designforskning för en bättre skolvardag i Östergötland.

Vetenskapsrådet har med anledning av Designåret 2005 avsatt 300 000 kronor för utåtriktade aktiviteter inom designforskning. Dessa ska drivas av Svensk Forms regionalföreningar och äga rum under Designåret. Syftet är att skapa kontakt mellan Svensk Forms medlemmar, allmänheten och forskare inom designområdet. Aktiviteterna engagerar forskare från flera vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin, teknikvetenskap och naturvetenskap och utbildningsvetenskap.

Detta är första gången som Vetenskapsrådet vänder sig till en aktör som Föreningen Svensk Form och låter föreningen själv anordna kontakten mellan allmänheten och forskningsvärlden. Beslutet att samarbeta med Svensk Form baseras på det engagemang som driver Svensk Forms regionalföreningar i hela landet och erfarenhet av att genomföra publika evenemang lokalt. Vetenskapsrådet ingår i Styrgruppen för Designåret 2005.

Vetenskapsrådet har beslutat att stödja två av Svensk Forms åtta regionalföreningar. De tilldelas vardera 150 000 kronor för de aktiviteter de åtar sig att genomföra. Det rör sig om följande arrangemang:

Svensk Form Skåne som i ett samarbete mellan Form/Design Center och forskare vid designutbildningarna vid Konst, Kultur och Kommunikation vid Malmö högskola vill genomföra projektet Design, Demokrati och Drama. Publikt evenemang och workshop. Kontaktperson: Birgitta Ramdell, 040-664 51 50

Svensk Form Öst som tillsammans med Linköpings universitet och Konstmuseet i Norrköping vill genomföra ett projekt där elever och lärare får träffa forskare inom design från Linköping för att finna förbättringar i sin vardag. Kontaktperson: Anna Ridderström, 013-520 70

Svensk Form har åtta regionalföreningar spridda över landet: Skåne, Väst, Småland, Öst, Botnia, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.

Kontaktinformation
För mer information
Stefan Nilsson, marknadschef Svensk Form, stefan.nilsson@svenskform.se, 08-463 31 97.
Jesper Wadensjö, informationsansvarig humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet, jesper.wadensjo@vr.se 08-546 44 289

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera